Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radiological protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
EN During firefighting and rescue operations there is a high probability that rescuers will come into contact with ionizing radiation and radiation contamination. The firemen of the State Fire Service and the Volunteer Fire Service perform a number of tasks during the action [Obwieszczenie Marszałka Se[...]
2
80%
Nukleonika
EN The paper presents the construction of a hand phantom and its usefulness for radiological measurements. Situations when the hand is exposed to ionizing radiation stimulated the invention of this phantom. An extremity dosimeter was placed on the middle finger of the phantom. All measured doses are re[...]
3
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 61-62
4
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 52-55
5
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 68-69
6
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 118-120
7
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 26-27
8
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 28-29
9
61%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2009 nr 8 10-20
PL W rezultacie uwalniania do środowiska podziemnych wód zawierających rad w kopalniach węgla kamiennego oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie powstają osady zawiera jące wysokie stężenia izotopów radu. Osady powinny być utylizowane z uwzględnieniem powodowanego przez nie zagrożenia radiacyjnego, zgodnie[...]
EN As a result of a release to the environment of the underground water containing radium in the hard coal mining plants as well as in their neighborhood formed are deposits with the high concentration of radium isotope. The deposits should be utilized taking into account radiation hazard they cause ac[...]
10
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 34-35
11
61%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2013 Vol. 2, nr 6 311--313
PL Odkryte w 1895 roku przez Wilhelma Roentgena promienie X bardzo szybko znalazły zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i wmedycynie. Od tego czasu wachlarz zastosowań promieniowania rentgenowskiego stale się poszerza i dziś trudno jest nam sobie wyobrazić współczesną medycynę pozbawioną możliwości di[...]
12
51%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 92-94
13
51%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 73-74
14
51%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 69-71
15
51%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 44-45
16
51%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 60-61
17
51%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 9 1942--1944
PL Przedstawiono wyniki pomiarów stężenia radonu (²²²Rn) w próbkach gazu ziemnego pobranych z 8 wytypowanych lokalizacji w sieci przesyłowej gazu ziemnego oraz mocy dawki promieniowania gamma emitowanego przez wybrane elementy sieci przesyłowej. Dodatkowo dla 9 próbek pyłu (materiału stałego) pobranych[...]
EN Av. concns. of ²²²Rn in a flowing gas as well as dose rate of gamma radiation emitted by selected elements of pipeline and background in 8 transmission line locations were detd. Furthermore, av. concns. of ²¹⁰Pb were detd. in a dust from used filters. Av. concns. of ²²²Rn and ²¹⁰Pb changed in ranges[...]
18
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 9 287--295
PL W artykule przeanalizowano rozwój wspólnotowego rynku energii elektrycznej, politykę energetyczną Polski i UE, sytuację i działania Polski na wspólnotowym rynku energii elektrycznej, a następnie przeanalizowano nowe regulacje prawne dla współpracy rozproszonych źródeł energii elektrycznej i sieci in[...]
EN The article analyzes the development of the EU electricity market, energy policy in Poland and the EU, and also Polish situation and activities on the EU electricity market. Then the new legal regulations for cooperation of dispersed electricity sources and smart grids with the national electricity [...]
19
51%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2016 Vol. 5, nr 4 173--177
PL Stale zwiększająca się liczba zakładów radiodiagnostyki przekłada się na większą dostępność do badań z zakresu rentgenodiagnostyki konwencjonalnej, co powoduje zwiększenie liczby wykonywanych zdjęć rentgenowskich, a tym samym wzrost liczby zdjęć odrzuconych i powtórzonych. Celem pracy jest poszukiwa[...]
EN The constant growth of number of radiology departments means greater availability of conventional X-ray, which increases the amount of X-rays performed, and thus elevate the number of rejected and repeated examinations. The aim of the study was to seek groups of examinations with increased risk of e[...]
20
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2017 nr 5 11-15
PL W artykule zaprezentowano podstawową problematykę z zakresu ochrony radiologicznej. Została również przeanalizowana aktualna sytuacja dotycząca niezgodności występujących podczas organizacji bezpieczeństwa pracy przy promieniowaniu rentgenowskim. Celem artykułu było opracowanie rozwiązania występują[...]
EN This article discusses some basic issues in radiological protection. It also analyzes problems in occupational safety related to X-rays. To solve those problems, it necessary to introduce several changes, which could significantly improve the level of safety of workers at selected workstations and p[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last