Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radioactive wastes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
EN The post-operative radioiodine treatment of patients with well-differentiated thyroid carcinoma decreases cancer death, tumor recurrences and development of distant metastases. The recommended dose of 131I ranging from 1.1 to 11.1 GBq. Because these doses are much higher than the permissible dose of[...]
2
88%
Nukleonika
PL Badano możliwości usuwania i związania w fazie stałej toksycznych radionuklidów długożyciowych z ciekłych odpadów promieniotwórczych zawierających makroilości jonów innych metali i związków chelatujących. Zsyntezowano selektywne nieorganiczne wymieniapze jonów: α-krystaliczny kwas poliantymonowy (CA[...]
EN A method was investigated for removal and immobilisation of hazardous long-lived radionuclides from liquid radioactive wastes containing macroamounts of other metal ions and complexing agents. Selective inorganic ion exchangers: α-crystalline polyantimonic acid (CAA) and metal antimonates were synth[...]
3
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 134-135
4
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 19-20
5
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 68-69
6
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 31-31
7
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 62-63
8
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 24-25
9
75%
Energetyka
2009 nr 8 507-507
10
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 50-51
11
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Problem odpadów promieniotwórczych dotyczy wszystkich krajów rozwiniętych, w których wykorzystanie energii atomowej stało się powszechne praktycznie we wszystkich dziedzinach życia i gospodarki. Odpady promieniotwórcze wymagają specjalnego postępowania związanego z ich przetwarzaniem, transportem i [...]
EN The problem of radioactive wastes concerns all developed countries in which nuclear energy has become common in practically all spheres of life and economy. Radioactive wastes require special treatment connected with their processing, transport and temporary and permanent storage in surface and unde[...]
12
75%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2018 nr 2 55--57
PL Źródłem powstawania odpadów promieniotwórczych są izotopy stosowane między innymi w medycynie, badaniach naukowych czy przemyśle.
13
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 80-81
14
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 69-71
15
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 99-100
16
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 101-102
17
63%
Environment Protection Engineering
PL Zwałowisko nieczynnej kopalni rud uranu "Podgórze" gromadzące tzw. odpady NORM zostało zlokalizowane nad potokiem Jedlica. Celem badań było sprawdzenie, jak niebezpieczne dla środowiska mogą być składowane odpady. Zagrożenie oceniono, określając w próbkach materiału odpadowego zawartości uciążliwych[...]
EN The heap used in the past by an abandoned uranium mine "Podgórze" is situated closely to the Jedlica stream. The heap contains naturally occurring radioactive materials (NORM). The study was aimed at determining the environmental hazard posed by the NORM waste. Concentrations of hazardous elements a[...]
18
63%
Nukleonika
PL Przesłanką i przedmiotem wykonanych badań było ustalenie możliwości przetworzenia niektórych ciekłych substancji organicznych w odpad stały, z wykorzystaniem stosowanego procesu zestalania zużytych jonitów za pomocą żywic poliestrowych (polimal-109) lub epoksydowych (epidian-51). Możliwości te zosta[...]
EN The present study was to aimed testing the possibility of transformation of some radioactively contaminated organic substances into a solid waste by applying a developed solidifying process of used ion exchangers by means of polyester resins (polymal 109) or epoxide (epidiane-51). The possibilities [...]
19
63%
Postępy Techniki Jądrowej
2015 z. 2 16--28
PL NCBR założył, że Projekt będzie realizowany w postaci dziesięciu niezależnych zadań badawczych. Trzy z nich koordynował Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Niniejsza publikacja przedstawia zadanie nr 4: Rozwój technik i technologii wspomagających gospodarkę wypalonym paliwem i odpadami [...]
EN Main objectives of the Project were the scientific and development studies on techniques and technologies supporting management and storage of spent nuclear fuel and radioactive wastes formed in course of exploitation of the nuclear power plants with special emphasize of Polish nuclear industry. The[...]
20
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 108-109
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last