Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radar stations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat radarów obserwacji pola walki. Przytoczono definicję radaru oraz podział na klasy według zastosowania, konstrukcji i funkcji. Uwzględniając rozwiązania techniczne przemysłu krajowego i zagranicznego, zaprezentowano przykłady radarów [...]
EN An overview of situation concerning the existing battlefield surveying radar systems is presented in the paper. The defmition of such radar system is given together with their division into different types depending on application, design and function. Taking into account the Polish and foreign solu[...]
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2006 R. 35, z. 99 203--210
PL W artykule przedstawiono porównanie niepewności określenia wartości stożka martwego badanych radarów, uzyskiwanych metodą statystyczną (estymacji przedziałowej) i metodą dotychczas nie stosowaną poprzez analizę niepewności czynników pośrednich.
EN The comparison of the indeterminate levels on the radar antenna elevation pattern dead cone measurements received by the statistic method (of interval estimation) and the method, that was not used up to now, through the analysis of indeterminate levels of the indirect factors is presented in the pap[...]
3
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono problemy związane z wyborem miejsc lokalizacji urządzeń radarowych na przykładzie analizy warunków pracy stacjonarnego radaru meteorologicznego. Artykuł zawiera omówienie sposobu analizy właściwości pozycji przewidzianej do instalacji radaru oraz przykładową analizę warunków[...]
EN The article presents problems associated with the choice of locations for the radar equipment at the example of the working conditions of stationary meteorological radar. Article will discuss the way of analysis of the properties entry for the installation of radar and a sample analysis of working c[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1525-1532
PL Stacje radarowe są podstawowym elementem systemów nadzoru i regulacji ruchu statków (VTS) do monitorowania i kierowania ruchem statków na akwenach portowych. Informacja o pozycjach statków na takich akwenach pozwala na poprawę bezpieczeństwa nawigacji aspekcie zapobiegania zderzeniom. Jednak porty c[...]
EN The radar stations are basic elements of vessel traffic systems in monitoring and managing of ships traffic on port water area. The information about positions of ships on such areas permits to improve of navigational safety in aspect of avoid the collision. Generally, the port water area is charact[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last