Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radar nawigacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2277-2284
PL Wszechstronny i dokładny trening na lądzie, pozwala zmniejszyć liczbę wypadków na morzu. Dzięki symulatorom nawigacyjnym, można szkolić załogi statków, nie narażając ich na niebezpieczeństwo. Szczególnie ważny jest trening w obsłudze radaru nawigacyjnego. Podczas pracy zostały porównane zobrazowania[...]
EN A versatile and accurate training on the land, lets reduce the number of accidents at sea. Thanks to navigational simulators, it is possible to train crews of ships, not exposing them to a danger. A training in the operation of the radar is particularly important. Comparison of radar depicting in Po[...]
2
100%
Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego
2017 R. XI 11--22
PL Rozwój cywilizacyjny sprawił, że po oceanach świata pływają tysiące zróżnicowanych jednostek. Niektóre regiony stały się newralgicznymi akwenami, ograniczonymi pod względem nawigacyjnych, inne z kolei są mało uczęszczane. Jednakże na każdym z tych akwenów konieczne jest prowadzenie właściwej obserwa[...]
EN The distance of detection is one of the most important parameters significantly affecting the safety of navigation. The device enabling the determination of this factor is a navigation radar. The aim of this article is to discuss the possibility of predicting the maximum detection distance of surfac[...]
3
88%
Logistyka
PL W artykule porównano możliwości detekcji radaru impulsowego przeznaczonego na statki morskie Raytheon NSC 34 i wykorzystującego technikę CW-FM prototypowego urządzenia Przemysłowego Instytutu Teletechniki oznaczonego CRM 200, oraz dwa urządzenia radarowe przeznaczone na małe statki: Raytheon R20XX i[...]
EN In the article detection possibilities four radar were compared. Two of the radars use impulse technique. They are Raytheon NSC 34 mounted on marine ships and the next one R 20XX for small ships. The last two radars use continues wave frequency modulation (CW- FM) technique. They are CRM 200 constru[...]
4
88%
Logistyka
PL Elektrownie wiatrowe budowane na morzu są bardzo dobrze wykrywane za pomocą radarów statkowych, ale również są źródłem zakłóceń. W referacie przedstawiono obrazy radarowe farm i generowanych przez nie zakłóceń, omówiono zasady regulacji obrazu radarowego podczas żeglugi w pobliży i wewnątrz farmy. P[...]
EN Wind electricity build on a Sea are very good detected by ships' radar, but they are quell of disturbances. In the article radar picture of wind farm and disturbances generated by it are shown. The principles of radar regulation during sailing close to farm or inside are discussed. Influence these d[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1399--1404, CD
PL Zasadniczym zagadnieniem w tworzeniu radarowego obrazu trójwymiarowego będzie sposób pozyskania informacji o trzeciej współrzędnej. Współczesne radary nawigacyjne są urządzeniami dwuwspółrzędnymi. Wzmocnienie wyświetlanego echa na obrazie radarowym jest uzależnione od powierzchni skutecznego odbicia[...]
EN This article presents methods for creating multidimensional radar presentation. Radar image distortion and problems related to the visualization of these images in the ECDIS have been described. The cardinal question in producing three-dimensional radar image display is a method of acquisition of in[...]
6
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono właściwości i przykłady różnych zastosowań radarów FMCW na bazie projektów realizowanych w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji S.A. Zaprezentowane morskie i lądowe aplikacje dotyczą radarów nawigacyjnych, kontroli wybrzeża, kontroli płyty lotniska oraz radarów pola walki[...]
EN This article presents properties and various application examples of FMCW radars based on projects implemented at Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. (PIT). Presented maritime and land applications concern navigation, coastal surveillance radar, airport surface control radar and battlefield ra[...]
7
63%
Logistyka
2014 nr 3 6626--6633
PL Pozycja obserwowana wyznaczona za pomocą radaru nawigacyjnego obarczona jest błędem znacznie przykracającym błędy współczesnych satelitarnych systemów nawigacyjnych. Wynika to z faktu, że radar nie jest urządzeniem precyzyjnym. Cechą charakterystyczną radaru jest natomiast to, że wyznaczone pozycje [...]
EN An observed position fixed by means of navigational radar is characterized by an error which is considerably higher than errors of contemporary satellite systems. It is due to the fact that radar is not a precise devise. The feature of the radar is that its indications correspond to observed objects[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1392--1398, CD
PL Referat opisuje przybliżone zależności matematyczne określające możliwości wykrywcze radaru nawigacyjnego zainstalowanego na jednostce pływającej w funkcji jego parametrów technicznych i stanu morza oraz wyniki badań modelowych prawdopodobieństwa wykrycia takim radarem obiektów nawodnych na tle zakł[...]
EN Paper describes approximate mathematical formulas defining the detection capabilities of the navigational radar installed on vessel as a function of its technical parameters and state of the sea, and the results of model tests of the probability of detecting by such radar surface objects on the back[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last