Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  race car
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Applied Computer Science
EN The dynamics of race cars is an extremely broad issue, as there are many factors which have an impact on a race car's behaviour on the road. This study examines the relationship between lap time of a race car and different adjustments of front and rear wheel tracks. The analysis is performed using V[...]
2
75%
Mechanik
2015 R. 88, nr 3 260--262
PL Przedstawiono zalety stosowania technik szybkiego prototypowania do przygotowania modelu bolidu na potrzeby interdyscyplinarnego projektu Formuła Student. Pokazano, jak wykorzystać techniki szybkiego prototypowania do tworzenia elementów funkcjonalnych pojazdu.
EN Presented are advantages which are inherent to rapid prototyping methods intended for implementation of the race car prototype in the interdisciplinary project Formula Student. It is explained how the RP techniques should be used to create functional units of a race car.
3
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 2/106 77--83
PL Artykuł opisuje projekt układu hamulcowego przeznaczonego dla samochodu elektrycznego, biorącego udział w zawodach międzynarodowych. Układ hamulcowy takiego samochodu musi posiadać kilka własności: niską wagę, dużą wydajność i niezawodność. Te cechy określają kierunek procesu realizacji projektu, kt[...]
EN The article relates to a braking system project designed for a light electric vehicle taking part in international races. The braking system of such a car must combine minimization of weight, efficiency and reliability. These features have set the direction of the process of the project, which began[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 2/106 85--90
PL W artykule przedstawiono projekt wraz ze specyfikacją systemu wspomagania zasilania z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych. Przedstawiono specyfikację techniczną zaprojektowanego systemu zasilania. System zaprojektowano dla pojazdu elektrycznego przeznaczonego do startu w zawodach Shell Eco-maratho[...]
EN The article presents the project along with the specifications of the auxiliary power supply system using photovoltaic panels. Additionally article presents the technical specifications of designed power supply system. The system is designed for an electric vehicle designed to compete Shell Eco-mara[...]
5
63%
Archiwum Instytutu Techniki Cieplnej
2016 Vol. 2 135--154
PL Praca dotyczy tematyki doboru, określenia zakresu modyfikacji oraz kalibracji wyczynowego silnika z zapłonem iskrowym. Zagadnienia te były jednym z etapów budowy jednomiejscowego bolidu Formula SAE, realizowanego przez SKN PolSl Racing. W ramach projektu autor, przewodząc podzespołowi układu napędow[...]
EN This thesis project concerns selection, specify the range of modifications and calibration of high performance spark-ignition engine. These issues were one of the stages of single-seater Formula SAE car construction, carried out by Student Research Group PolSl Racing. In this project, author, leadin[...]
6
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1419--1424, CD
PL Głównym zadaniem stabilizatora jest wzrost sztywności kątowej danej osi, co prowadzi do ograniczenia bocznych przechyłów nadwozia podczas jazdy w zakręcie. Jego działanie pozytywnie wpływa na kierowalność, przyczepność oraz bezpieczeństwo. Najczęściej stabilizatory wspomagają pracę układu sprężyn, k[...]
EN The main function of the stabilizer is to increase the an-gular rigidity of the axle, leading to the reduction of the lateral bends of the bodywork during bending. Its effect is positively on steering, grip and safety. Most stabilizers support the operation of the spring system, which when used they[...]
7
51%
Mechanik
2018 R. 91, nr 12 1150--1153
PL Studenckie Koło Naukowe PolSl Racing w sezonie 2018 zaprezentuje nowy samochód wyścigowy z pakietem aerodynamicznym rozbudowanym o przednie oraz tylne skrzydło. Przedstawiono proces projektowania i optymalizacji geometrii przedniego skrzydła nowego bolidu. W analizach użyto narzędzia obliczeniowej m[...]
EN SKN PolSl Racing in the season of 2018 will present a new racing car. One of the changes, comparing to the old car, is development of the aerodynamics and adding front and rear wing. In the herein engineering project is presented the design process of front wing for the car. The analysis was perform[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last