Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  równoważenie rozwoju transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
2005 nr 1-2 35-58
2
86%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2004 z. 43 47-52
PL W równoważeniu rozwoju istotną rolę odgrywa system transportowy. Równowaga ta dotyczy czynników społecznych, ekonomicznych, ekologicznych, przestrzennych i funkcjonalnych. Odpowiednie rozwiązania przestrzenne respektujące założenia równoważenia rozwoju mogą redukować spowodowane rozwojem systemu tra[...]
EN Transportation system is of great importance in sustainable development. It should be kept a balance between social, economic, ecological, spatial and functional factors. Adequate space solution respecting assumptions of the sustainable development may reduce existing conflicts and should regional d[...]
3
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Nowy model rozwoju, przedstawiony w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r., to przede wszystkim rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony. Strategia jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długo[...]
EN The new development model, described in the Strategy Towards the Responsible Development, adopted by the Council of Ministers on February 14th, 2017, is above all the responsible development and socially and territorially balanced. The strategy is a crucial document of the Polish state in area of av[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last