Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  równanie różniczkowe cząstkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2: Wiadomości Matematyczne
2003 [Z] 39 65-84
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
PL W pracy została opisana realizacja numeryczna - jawny schemat różnicowy, rozwiązania uogólnionego równania różniczkowego cząstkowego, w którym występuje pochodna niecałkowitego rzędu po czasie. Prezentowane równanie opisuje proces anormalnej dyfuzji oraz zawiera efekt pamięci. W pracy zostały przeds[...]
3
80%
Fasciculi Mathematici
2002 Nr 33 49-56
EN In this paper we establish some new integral inequalities in two independent variables which can be used as tools in the theory of certain classes of hyperbolic partial differential equations. The analysis used in the proofs is elementry and the results established provide new estimates on these typ[...]
4
80%
Fasciculi Mathematici
1999 Nr 30 15-22
EN An oscillation criterion is derived for a multivarjate partial difference equation.
5
80%
Journal of Technical Physics
EN The paper considers the influence of structural stability of the difference and spectral models and nonlinear equations of gravity waves on their predictability during integration in longer ranges of time. The influence of singular disturbances in the initial condition on the predictability of a gri[...]
6
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy podano przykłady rowiązań pewnego równania cząstkowego z osobliwościami na {x ² = y ³} ⊂ R³.
EN Examples of solutions to a partial differential equation with singularities exactly on cusp {x ² = y ³} ⊂ R³ are given.
7
70%
Fasciculi Mathematici
1998 Nr 28 93-99
EN In this paper we prove an existence theorem for the hyperbolic partial differential equation zx.y = f(x,y,z,zxy), z(x,O)=o, z(O,y)=O for x,y>O, where Zxy means the second mixed derivative in the weak sence. The continuity of the xy function f is replaced by the weak continuity and the compactnes[...]
8
61%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN Our aim is to adapt Fletcher's filter approach to solve optimal control problems for systems described by nonlinear Partial Differential Equations (PDEs) with state constraints. To this end, we propose a number of modifications of the filter approach, which are well suited for our purposes. Then, we[...]
9
61%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 307-314
PL Celem pracy jest wskazanie korzyści wynikających z zastosowania systemu Mathematica do rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych. W referacie przedstawione są możliwości wykorzystania tego programu do rozwiązywania zagadnień przewodzenia ciepła i numerycznej symulacji procesu obróbki termicznej[...]
EN In the note two- and three-dimensional heat equations are considered. For linear partial differential equations (PDE) a general solution exist. Other PDE can be solved for specific initial or boundary conditions. For the majority of PDE no exact solutions can be found. Mathematica package enables to[...]
10
61%
Control and Cybernetics
EN The paper is devoted to the study of the boundary layer behaviour of solutions to partial differential equations occurring in domains with periodic oscillating boundaries, the frequency and the amplitude of the oscillations being the same. First, the transport method, a classical one from the optima[...]
11
61%
Fasciculi Mathematici
1998 Nr 28 19-30
EN A nonlinear elliptic type partial difference equation with a forcing terrn is studied in this paper. By means of an averaging technique, the problem of non-existence of positive solutions is reduced to that of forced recurrence relations. Several sample non-existence criteria are given for these rec[...]
12
61%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN The paper deals with local solutions to the equation ([...]u = f (x, y, z, u, Du) for which the cusp [x^z = y^3] is characteristic (Du = grad u). A regularity theorem in Gevrey class is proved.
13
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5b 183-186
PL W pracy opisane jest modelowanie przepływu ściśliwego medium w naczyniu kwionośnym (żyle), gdzie elastyczność naczynia może być zmienna. Przedstawiono model matematyczny rurociągu z rozłożonymi parametrami, który składa się z trzech równań różniczkowo cząstkowych i dwa dodatkowe równania, które opis[...]
EN The paper deals with modeling the flow of compressible media in a vessel, while elasticity of the vessel can change. It presents mathematical model of a pipeline as system with distributed parameters, consisting of three partial differential equations and two additional equations which describes den[...]
14
61%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2017 Vol. 27, no. 3 467--475
EN The paper aims at studying a class of second-order partial differential equations subject to uncertainty involving unknown inputs for which no probabilistic information is available. Developing an approach of feedback control with a model, we derive an efficient reconstruction procedure and thereby [...]
15
61%
Journal of Mathematics and Applications
2015 Vol. 38 171--180
EN Human T-cell Lymphotropic Virus I (HTLV-I) infection of CD4+ T-Cells is one of the causes of health problems and continues to be one of the significant health challenges. In this article, a multi-step differential transform method is implemented to give approximate solutions of fractional modle of H[...]
16
61%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2018 Vol. 66, nr 4 495--500
EN Matrix Mittag‑Leffler functions play a key role in numerous applications related to systems with fractional dynamics. That is why the methods for computing the matrix Mittag‑Leffler function are so important. The matrix Mittag‑Leffler function is a generalization of matrix exponential function. This[...]
17
61%
Demonstratio Mathematica
2018 Vol. 51, nr 1 151--170
EN Nonlinear differential equations with impulses occurring at random time and acting noninstantaneously on finite intervals are studied. We consider the case when the time where the impulses occur is Gamma distributed. Lyapunov functions are applied to obtain sufficient conditions for the p-moment exp[...]
18
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiony został problem optymalnego rozmieszczenia czujników pomiarowych dla liniowego układu o parametrach rozłożonych opisanego równaniem różniczkowym cząstkowym typu parabolicznego z mieszanymi warunkami brzegowymi. Przedstawiony jest również sposób wyznaczenia przybliżenia funkcyjne[...]
EN The optimum experimental design problem for linear distributed parameter systems described by linear parabolic equations is considered. The approach, based on appropriate optimization techniques, shows how to construct and determine the initial state.
19
51%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2013 Vol. 23, no. 2 291--307
EN Results of transfer function analysis for a class of distributed parameter systems described by dissipative hyperbolic partial differential equations defined on a one-dimensional spatial domain are presented. For the case of two boundary inputs, the closed-form expressions for the individual element[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z matematycznym modelowaniem zanieczyszczeń organicznych w rzece oraz zagadnienie estymacji stanu rzeki. Zaprezentowane modele bazują na zwyczajnych równaniach różniczkowych, które rozszerza się do równań różniczkowych cząstkowych, opisujących zjawisko t[...]
EN In the article the mathematical modeling of organic pollutants in the river and the problem of state estimating of rivers quality was considered. The presented models are based on ordinary differential equations, which extends to partial differential equations with the phenomenon of transport and di[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last