Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quantum efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Opto - Electronics Review
EN We present a theoretical analysis of the quantum efficiency of a resonant cavity enhanced InGaAs/GaAs p-i-n photodetector (PD) for the ultrashort optical connections. The numerical method of calculation of quantum efficiency combining a transfer matrix method and an energy conservation law is offere[...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy opisano podstawy i znaczenie metody pomiaru zewnętrznej sprawności kwantowej ogniwa słonecznego wytworzonego na bazie krzemu krystalicznego. Doświadczalne wyniki pomiarów wpływu poszczególnych parametrów warstw i elementów konstrukcyjnych ogniwa słonecznego na jego charakterystykę spektralną[...]
EN This paper describes the basics and the importance concerning measurements the external quantum efficiency as the useful method for the silicon solar cell characterization. The experimental results of measurements and the impact of parameters for particular layers and components of the solar cell on[...]
3
100%
Opto - Electronics Review
EN The performance of P-on-n double-layer heterojunction (DLHJ) HgCdTe photodiodes at temperature of 77 K is presented. The effect of inherent and excess current mechanisms on quantum efficiency and R₀A product is analysed. The diodes with good R₀A operability, high quantum efficiency, and low 1/f nois[...]
4
100%
Optica Applicata
EN In this paper, we propose a new design and comprehensive optimization process for improving the diffraction gratings used as the back reflector of silicon solar cells. For this process, the optimum refractive index and its corresponding available material which can be used as the grating material ha[...]
5
88%
Opto - Electronics Review
EN The performance of very long wavelength infrared (VLWIR) HgCdTe photodiodes at temperatures ranging from 77 K up to 150 K is presented. The effect of inherent and excess current mechanisms on quantum efficiency and dynamic resistance-area RA product is analysed. Different methods of determining the[...]
6
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań krzemowych ogniw słonecznych, wytwarzanych za pomocą, epitaksji z fazy ciekłej LPE (Liquid Phase Epitaxy). Epitaksja z fazy ciekłej pozwala w ekonomiczny sposób uzyskiwać cienkie monokrystaliczne warstwy, które mają również zastosowania w fotowoltaice. W prowadz[...]
EN This work contains research of silicon thin film solar cells obtained from a lateral overgrowth liquid phase epitaxy (LPE). Liquid phase epitaxy is an economic method that enables to produce thin, monocrysallic films for photovoltaic applications. Presented research are based on some modification of[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2010 Nr 2 5--13
PL Artykuł ten przedstawia zastosowanie nieniszczącej spektroskopii fotoakustycznej do wyznaczani wydajności kwantowej i energetycznej luminescecji jonów Mn2+ w kryształach Zn1-x-yBexMnySe.
EN This paper is to present the application of the nondestructive photoacoustic spectroscopy method of determination of the quantum and energy efficiencies of luminescence of Mn2+ ions in the Zn1-x-yBexMnySe crystals.
8
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 177--184
PL Sputtering magnetronowy jest techniką napylania warstw cienkich znajdującą coraz większe zastosowanie w procesach wytwarzania elektroniki i ogniw fotowoltaicznych [1,2]. Celem prezentowanych w artykule prac badawczych, jest analiza możliwości zastosowania podłoża alternatywnego do powszechnie stosow[...]
EN Magnetron Sputtering can create thin layers with can be used for electronic elements or photovoltaic cells [1,2]. The objective presented in the article concern the possibility of using photovoltaic cells substrates alternative to the commonly used. The author hypothesizes that the changes in the to[...]
9
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 185--192
PL W prezentowanym artykule, autorzy skupili się na analizie zmian wydajności ogniw fotowoltaicznych, których jednym z kluczowych składników jest CdS. Wykorzystując urządzenie do (napylania) sputteringu magnetronowego, autorzy podjęli próbę modyfikacji wybranych składników procesu nanoszenia warstw mat[...]
EN In this paper, the authors focused on the analysis of changes in the efficiency of photovoltaic cells, where one of the main components is CdS. Using the magnetron sputtering device, the authors attempted to modify the selected components during applying layers of material. The purpose of that exper[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last