Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality monitoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono zautomatyzowany proces oscylacyjnego dogładzania zewnętrznych powierzchni pierścieni stożkowych łożysk tocznych. Określono stosowane kryteria jakości tych powierzchni. Omówiono aktualnie istniejącą w polskich przedsiębiorstwach technikę monitorowania jakości dogładzanych osc[...]
EN The paper presents automated oscillatory superfinish process of external rings surface of cone bearings. Appropriate quality criteria have been defined. The present system existing in polish enterprises, concerning quality monitoring of surfaces after superfinish process, has been described in detai[...]
2
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 309--317
PL Spawanie laserowe stosowane jest w celu uzyskania połączeń wysokiej jakości. Szczególnego znaczenia nabiera więc kontrola jakości spoiny. Kontrola wykonywana po spawaniu wydłuża proces technologiczny nie umożliwiając korekty parametrów spawania na bieżąco , tj. w trakcie spawania. Dlatego poszukiwan[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1799--1804
PL W artykule omówiona została specyfika monitoringu jakości usług publicznych – czym jest oraz skąd się bierze jego coraz większe znaczenie w Polsce. Następnie przedstawiony został podział monitoringu jakości usług publicznych w różnych aspektach. Krótko wyjaśnione zostały też modele będące podstawą k[...]
EN The paper discusses the specificity of monitoring the quality of public services – what it is and where its growing importance in Poland comes from. Next the division of monitoring the quality of public services in various aspects is presented. The underlying models in shaping monitoring the quality[...]
4
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Rozwój automatyzacji maszyn i urządzeń wymaga nowego spojrzenia na współdziałanie w układzie człowiek/operator - urządzenie. Automatyka przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i niezawodności układów antropocentrycznych, jednakże wiedza i umiejętności operatora są nadal istotne w procesie eksploata[...]
EN With the trend towards the use of automated systems apparent and the removal of direct human contact in the manufacturing of components, the expertise associated with human operators is also being eroded. While automation can reduce human errors, improve safety and economy of operation, it is felt t[...]
5
84%
Logistyka
2014 nr 3 5526--5533
PL W artykule omówiono podstawy prawne oraz główne założenia systemu monitoringu i kontroli jakości paliw płynnych obowiązującego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pogorszenia jakości występujących w procesie dystrybucji. Wskazano największe mankamenty funkcjonującego systemu. W dalszej [...]
EN The article presents legal basis and the main assumptions surveillance system of quality control of liquid fuels in force in Poland, with particular reference to the risks of deterioration occurring in the distribution process. Indicated the greatest shortcomings of the system functioning. In the ne[...]
6
84%
Dozór Techniczny
2014 z. 4-5 83--87
PL Poważnym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji przemysłowych układów chłodzenia jest występowanie niekorzystnych procesów, prowadzących do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji, a także porastania mikrobiologicznego wewnątrz [...]
7
84%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Począwszy od 2001 r. nowe prawo energetyczne liberalizuje stale rozwijający się rynek energii elektrycznej w Republice Czeskiej. Proces liberalizacji tego rynku powinien zakończyć się w 2006 r. Rozwój urządzeń elektrycznych z nieliniową charakterystyką w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia (t[...]
EN The new energy law has been liberating stepwise market with electrical energy in the Czech Republic since 2001. This market should be liberated completely in year 2006. The expansion of electrical appliances with nonlinear characteristic in distribution networks LV (such as televisions computers, co[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last