Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 137
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2009 nr 1 237-248
PL Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem było określenie jakości wykonania detali wykonanych metodą szybkiego prototypowania w technologii FDM. Badania wykonywano na dwóch elementach, "model I", dla którego formatem wyjściowym był model zapisany jako .stl a na jego podstawie wykonano element [...]
EN The paper presents a part of investigation witch main goal is determination of FDM rapid prototyping method and printing parameters on quality of manufactured elements. The eva!uation needs measurements of geometrical accuracy, comparing measured values to nominal values (dimensions in CAD model). C[...]
2
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper is present the role of quality control operations in such a complex manufacturing process like plastic forming. Nowadays classical manufacturing process management is replaced with total quality management philosophy. Design/methodology/approach: The presented results[...]
3
100%
Metrology and Measurement Systems
EN High voltage varistors that consist mainly of grained ZnO have to be tested before assembling into a surge arrester. The existing methods demand a usage of high voltages and intensive currents that is inconvenient, destructive and needs extensive power consumption. Additionally, these methods requir[...]
4
100%
Advances in Materials Science
EN The paper presents the analysis of the role of fnishing operations in a process of plastic forming, The quality level in plastic forming is strongly related with the quality level of finishing operations, These operations ale different for various plastic forming processes, In this paper the pipe ma[...]
5
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents an example of the application of the complex quality control process and shows the advantages of such approach. Moreover it presents the analysis of a specific manufacturing process of rings of train wheels. Design/methodology/approach: In the presented works it has been [...]
6
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2014 nr 1 16--20
EN In the following paper, evaluation of quality of con- tent distributed within 3DTV service is assessed. The performed analysis reveals a multiplicity of parameters as a compound factor defining the contemporary approach towards quality assessment. Taking into consideration a successful telecommunica[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 59 [196] 185-193
8
100%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 724--725
PL W artykule przedstawiono testowy element służący do oceny jakości wydruków modeli przestrzennych. Testom zostały poddane wybrane konstrukcje drukarek 3D. Wydrukowane elementy pozwoliły na ocenę jakości pracy drukarek.
EN The article presents the standard element used for print quality assessment of the spatial models. Tests have been subjected to selected constructions of 3D printers. Printed elements allowed for the 3d printers quality assessment.
9
100%
Applied Computer Science
EN One of the ways of providing high internal software quality (that is a source code) is using design patterns. The article aims at presenting a suggested model which enables one to assess the quality of implementation of design patterns. The model assumes verification of different aspects of the patt[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2018 nr 104 45--54
PL Celem pracy była ocena porównawcza jakości bułek maślanych z wybranych dwóch piekarni tradycyjnych i dwóch piekarni ekologicznych. Materiał badawczy stanowiło pieczywo półcukiernicze – bułki maślane. Zakupu dokonano w dwóch piekarniach ekologicznych (AE i BE) i dwóch piekarniach tradycyjnych (AT i B[...]
EN The aim of the analysis was to make a comparative quality assessment of butter rolls from selected traditional and ecological bakeries. The material was represented by semi-confectionary bakery products – butter rolls. The purchase was made in two ecological bakeries (AE and BE) and two traditional [...]
11
100%
Logistics and Transport
EN The article presents how to use methods and tools in the area of quality engineering to assess the supply chain, having the example of the food industry. It outlines the regulatory requirements and standardization documents for the transport of dairy products. Using a questionnaire conducted it sele[...]
12
88%
Oceanological Studies
EN Water level 48-hour forecast data for the Pomeranian Bay, obtained from the operational model "HIROMB", have been compared with the coastal water level records. The gauges of Mrzeżyno, Dziwnów, Koserów and Sassnitz as well as 0-24 hours and 24-48 hours forecast for the appropriate grid nodes have be[...]
13
88%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Cukier biały jest naturalnym środkiem spożywczym o wysokiej czystości, zawiera co najmniej 99,7% sacharozy. Proces technologiczny produkcji sacharozy z buraków cukrowych jest jednym z nielicznych, w którym w skali przemysłowej, bezpośrednio z surowca, otrzymuje się związek chemiczny o wysokiej czyst[...]
14
88%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2017 nr 2 11--17
EN The key objective of no-reference (NR) visual metrics is to predict the end-user experience concerning remotely delivered video content. Rapidly increasing demand for easily accessible, high quality video material makes it crucial for service providers to test the user experience without the need fo[...]
15
88%
Materials Science Poland
2005 Vol. 23, No. 3 607--612
EN We proposed a very simple new method of quantitative assessment of surface roughness and texture. We have combined methods that have been used in medicine (histopathology) with methods used in nonlinear time series analysis. A greyscale 2-D image of a 3-D surface is used for calculations of the surf[...]
16
88%
Logistyka
PL Projektowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmiany systemowe powinny zapewnić polskim studentom kształcenie wysokiej jakości. Podejmowane są próby określenia warunków podnoszenia na wyższy poziom szeroko rozumianych usług edukacyjnych w uczelniach wyższych. Obecnie doskonalenie jako[...]
EN Designed by the Ministry of Science and Higher Education should ensure that system changes of Polish students of high quality education. Efforts are trying to determine the conditions for lifting to a higher level of wider educational services in higher education. Currently, improving the quality of[...]
17
88%
Wiadomości Górnicze
PL W praktyce górniczej, mimo istniejących na rynku bardzo dobrych spoiw, w następstwie: rozwarstwienia skał, ucieczki kleju do szczelin, sedymentacji cementu, pracy górotworu, kotew wklejana może nie być związana mechanicznie z górotworem na zamierzonej długości. Stwarza to niebezpieczeństwo zawalenia[...]
EN In mining, practice, despite existing of very good adhesives on the market, a bolt which is being inserted may not be mechanically fixed with the strata along the intended length due to stratification of rocks, escape of glue to fractures, sedi.mentation of cement, rockmass operation. This creates a[...]
18
75%
Diagnostyka
2002 Vol. 27 54-59
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu opracowanie prostej i skutecznej metody oceny poprawności wykonania i montażu samochodowych skrzyń przekładniowych w warunkach produkcyjnych, której zaletą winna być odpowiednio wysoka wrażliwość diagnostyczna, pewność i szybkość diagnozy, porów[...]
EN In the article the results of the tests, whose purpose is to work out simple and effective methods of the quality assessment of the performance and the assembling of automotive gearboxes in production conditions have been presented. The advantage of the method should be appropriate high diagnosis se[...]
19
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 7-8 20-23
PL Uwiarygodnienie hipotezy „probabilistyczna metoda oceny jakości wody do picia charakteryzuje się wieloma zaletami w porównaniu do metod powszechnie stosowanych”. W pracy zastosowano indukcję będącą elementem teorii poznania. Po uwiarygodnieniu tej hipotezy zaproponowano probabilistyczną miarę środow[...]
EN Proving of the hypothesis that "probabilistic method of evaluating drinking water quality is characterized by many advantages in comparison to commonly used methods". The work based on induction which is an element of cognition. After it has been proved, probabilistic measurement of local health ris[...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 4a 227-229
PL W referacie zostały przedstawione rozszerzone kryteria, pozwalające na zwiększenie rzetelności oceny parametrów świetlnych wiązki świetlnej samochodowych projektorów oświetleniowych. Do analizy wprowadzono dodatkowe punkty oraz strefy charakterystyczne, odcinki do pomiaru równomierności oświetlenia [...]
EN The paper presents the extended criteria, allowing for increased reliability of assessment parameters of light beam projectors in automotive lighting projectors. For the analysis were introduced additional points and the characteristic area, sections to measure the uniformity of illumination and def[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last