Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pylon
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 2 72-73
PL Mostostal Warszawa SA zakończył budowę najwyższego w Polsce pylonu mostu przez Wyspę Rędzin we Wrocławiu. Zgodnie z tradycją budowlaną, wykonanie całości konstrukcji pylonu uczczono zawieszeniem wiechy, która to uroczystość miała miejsce 24 stycznia 2011 r. Inżynierom z Mostostalu Warszawa w tak waż[...]
2
100%
Mosty
2011 nr 3 38--43
PL W niniejszym artykule zaprezentowano różne rozwiązania projektowe i techniki podwieszania mostów na pylonie. Przeanalizowano zastosowanie różnych materiałów konstrukcyjnych do budowy małych, średnich i dużych mostów. W przypadku słupów betonowych skupiono się na prefabrykacji zbrojenia, podkreślając[...]
3
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 1 38-39
4
94%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano problemy związane z realizacją pylonów mostów podwieszonych: Siekierkowskiego i Świętokrzyskiego w Warszawie oraz przez Martwą Wisłę w Gdańsku.
EN Problems associated with realization of pylons for the new cable stayed bridges in Warsaw and Gdańsk have been described.
5
94%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 6 58--62
PL Budowa przepraw komunikacyjnych powoduje konieczność wznoszenia obiektów mostowych. Nowoczesne obiekty mostowe składają się zasadniczo z konstrukcji podporowej i z konstrukcji nośnej. Do elementów konstrukcji podporowej zalicza się posadowione na fundamentach podpory, tj. przyczółki, filary i pylony.[...]
6
94%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2019 Nr 5 15--19
PL Obszar metropolitarny San Francisco jest miejscem szczególnym i niepowtarzalnym. Miasto, które wzięło swoją nazwę od zatoki San Francisco, położone na samym cyplu półwyspu San Francisco, połączone jest z lądem dwoma wyróżniającymi się mostami: Golden Gate oraz Oakland Bay. Obie konstrukcje zbudowane[...]
7
84%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 1 46--47
PL Od 7 października 2015 r. kierowcy mogą korzystać z nowego mostu przez Wisłok w Rzeszowie. Ta kluczowa dla Podkarpacia inwestycja została zbudowana w rekordowym czasie 15 miesięcy. Most jest jednym z bardziej spektakularnych obiektów w Polsce. Inwestycję realizowała firma PORR Polska Infrastructure [...]
EN From 7 October 2015 on, drivers can use the new bridge over Wisłok in Rzeszów. This key investment for the Podkarpacie region was built in a record-breaking time of 15 months. The bridge is one of the most spectacular structures in Poland. The project was accomplished PORR Polska Infrastructure SA.
8
84%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2015 Nr 3 78--79
PL W lipcu 2014 r. ruszyły prace przy budowie największej w ostatnich latach rzeszowskiej inwestycji. Nowy, podwieszony most na Wisłoku oraz sąsiadującym z rzeką zbiorniku bezpieczeństwa Elektrociepłowni Rzeszów będzie położony w ciągu północnej obwodnicy miasta, łączącej ul. Załęską z ul. Lubelską. Dr[...]
EN Work on the construction of the largest recent Rzeszow project started in July 2014. The new suspension bridge on Wisłok River and the adjacent safety reservoir of the Rzeszów Combined Heat and Power Plant will be built within the course of the northern bypass of the city connecting Załęska Street w[...]
9
84%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2017 Nr 2 56--62
PL Rozwiązania kompleksowych zagadnień mogą być przygotowane na długo przed realizacją, inne tworzy się tuż przed lub nierzadko w ich trakcie. Z pewnością istnieje zależność między dynamiką procesu przygotowań i podejmowania decyzji a liczbą i czasem na analizę dostępnych już danych i doświadczeń. Niez[...]
10
83%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 470-472
PL Podano ogólne informacje dotyczące dźwigów w pylonach kilku mostów zbudowanych za granicą. Omówiono rozwiązanie dźwigu zębatkowego zaprojektowanego w pylonie Mostu Siekierkowskiego w Warszawie.
EN General information on elevators installed inside pylons of several bridges is presented. Detail information on rack elevator designed for Swietokrzyski Bridge in Warsaw is given.
11
83%
Inżynieria i Budownictwo
PL Obiekt usytuowano nad doliną zalewową rzeki Wisłok, szerokości 200 m. Składa się on z estakady dojazdowej długości 120 m i mostu podwieszonego długości 80 m. Pomost zaprojektowano z belek kablobetonowych, rozpiętości około 20 m, uciąglonych w poprzecznicach kotwiących liny podwieszenia.
EN Building area of anticipated stayed bridge in Rzeszów is the Wisłok river overflow land of 200 m width with the river of about of 10 m width at mean water level. The transport contains approach flyover of 120 m length and the stayed bridge of 80 m length. The bridge span was designed using post-ten[...]
12
83%
Inżynieria i Budownictwo
PL Podano ogólne zasady podziału mostu podwieszongo na przęsła, ustalania liczby, wysokości i kształtu pylonów, kształtowania układów olinowania oraz dźwigarów głównych , a także doboru materiałów konstrukcyjnych. Zamieszczone zasady mogą być pomocne w opracowaniu projektów koncepcyjnych.
EN General outlines for laying down spans, number, hight and shape of pylons, systems of cables and girder's configuration and also choice of structural materials are presented. The given outlines can be useful in preparations of preliminary designes cable-stayed bridges.
13
71%
Konstrukcje Stalowe
2001 nr 3 13-15
14
71%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 3 5--7
15
67%
Inżynieria i Budownictwo
PL Most składa się z trzech sekcji: estakady południowej E1 w postaci 11-przęsłowej (40 + 2×52 + 56 + 6 ×60 + 50 m) belki z betonu sprężonego o przekroju skrzynkowym, mostu głównego z betonu sprężonego o konstrukcji podwieszonej do jednego pylonu wysokości 122 m, z przęsłami rozpiętości 50 + 2×256 + 50[...]
EN The bridge is 1742 m long and consists of: E1 south flyover 610 m long (40+2x52+56+6x60+50 m). It is a continuous eleven span prestressed concrete box structure, main bridge 612 m long (50+2x256+50 m) with two separate decks connected to a single concrete H-shaped pylon and E3 north flyover 520 m lo[...]
16
67%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 5 86--90
PL Wzniesiona na polach wilanowskich w Warszawie Świątynia Opatrzności Bożej stanowi wotum dziękczynne narodu polskiego za uchwalenie Konstytucji 3 maja (ustawa Sejmu Czteroletniego z 3 maja 1791 r.). Do tej historycznej intencji dziękczynnej obecnie dołączyły bardziej współczesne: za odzyskaną suweren[...]
17
48%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2015 Nr 2 29--43
PL Cel: Opracowanie metody oceny aktualnego bezpieczeństwa eksploatowanych przez kilkadziesiąt lat kratownicowych słupów linii elektroenergetycznych i szacowanie dalszego czasokresu bezpiecznej pracy tych konstrukcji. Metoda: Analizowano stopień korozyjnego zużycia elementów konstrukcyjnych słupów na p[...]
EN Aim: Development of a method to evaluate the current safety of overhead power line truss pylons, which have been in use for decades, and prediction of remaining lifespan for the continuous safe use of such structures. Method: The degree of corrosive wear of pylon structural elements was analyzed fro[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last