Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pyły stalownicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2002 Vol. 36 nr 4 140-145
PL W artykule przedstawiono założenia technologiczne oraz wyniki prób przemyslowych prowadzenia procesu produkcji klinkieru cementowego z udziałem pyłu stalowniczego metodami suchą i mokrą. Określono wpływ dodatku pyłu stalowniczego, jako surowca żelazonośnego, na pracę pieca obrotowego i parametry jak[...]
EN The article presents technological assumptions and results from industrial scale experiments of utilizing steel dust in dry and wet technology of cement clinker production. Impact of steel dust addition as iron-bearing component on the operation of a rotary kiln, parameters of cement clinker and pol[...]
2
88%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 8 351--361
PL BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. od szeregu lat sukcesywnie prowadzi prace mające na celu modernizację stosowanej instalacji do przerobu półproduktów i odpadów cynkowo-ołowiowych. W obrębie tej modernizacji mieści się rozbudowa zdolności produkcyjnych oraz budowa nowych instalacji pozwalających na popr[...]
EN The paper presents results from the project conducted on the industrial scale. The objective of the study was to determine technological conditions of charge preparation with application of the new installation, and the its treatment in Waelz process. The conducted studies showed beneficial effect o[...]
3
75%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 Vol. 33 nr 6 233-236
PL Przeprowadzone próby zestalania pyłów stalowniczych zawierających kadm, stosując mineralne środki wiążące, zakończyły się pełnym unieszkodliwieniem odpadu. Ze względu na znaczny wzrost masy unieszkodliwionego w ten sposób odpadu zastosowano w dalszych próbach zestalania organiczne materiały wiążące,[...]
EN The carried out tests of solidification of steel work dusts containing cadmium by using mineral solidification agents ended with full neutralization of the waste. Due to substantial increase of mass of the waste neutralized in this way, in other tests organic solidification agents were used; in one [...]
4
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Procesy metalurgiczne wytwarzają duże ilości odpadów w postaci pyłów, szlamów oraz ścieków, stanowiąc poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Niektóre z tych odpadów pod względem ich składu chemicznego, a zwłaszcza znacznej zawartości cynku, mogłyby stanowić cenny materiał wsadowy w hutnictwi[...]
EN Metallurgical processes produce huge amount of waste materials in the form of dusts, sludges and waste water, which generate serious danger to natural environment. That waste materials for the sake of chemical composition, especially significiant amount of zinc, could be valuable charge material in [...]
5
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 6 390--396
PL Racjonalne zagospodarowanie pyłów stalowniczych jest obecnie jednym z ważniejszych problemów w przemyśle hutniczym. W Polsce generowanych jest rocznie ponad 60 tys. Mg pyłów stalowniczych. Zważywszy na bardzo dużą zawartość cynku, ołowiu i żelaza w przedmiotowych odpadach, istotnym wydaje się być op[...]
EN Rational development of steel dust is nowadays one of the most important problems in the steel industry. In Poland are generated each year more than 60 thousand. tons of steel dust. Given the very high content of zinc, lead and iron in these waste appears to be important to develop a process for the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last