Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  purchase management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2013 nr 3 25-32
PL Zakupy zaopatrzeniowe są działaniem poprzedzającym realizację procesów produkcyjnych, a także zapewniającym ciągłość ich przebiegu. Struktura nabywanych dóbr i usług jest różna w poszczególnych przedsiębiorstwach. Przygotowując specyfikację zakupów zaopatrzeniowych, przedsiębiorstwa uwzględniają rod[...]
EN Author of the paper presents general specification of delivery and services in metallurgical enterprises. During research work of the organizational changes in metallurgical enterprises the place of purchase offices was established. Typical structures of organizational system with purchase departmen[...]
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 9 25-27
3
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2009 nr 5 10-13
PL Analizując potencjał ukryty w zarządzaniu zakupami i zaopatrzeniem, warto zwrócić uwagę na korzyści płynące z uczestnictwa w grupach zakupowych. Grupy zakupowe (zwane też konsorcjami) mogą stanowić istotne narzędzie ułatwiające dostęp do unikalnych surowców. Dają także możliwość rozważenia restruktu[...]
EN Analyzing the potential hidden in purchasing management, it is worth to consider participation in organized purchasing groups. They can plan an important role in accession to unique raw materials. Cooperation within purchasing group might be a good occasion to reconsider purchasing process organizat[...]
4
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 7 2-10
PL Trwa dyskusja wśród praktyków i naukowców na temat roli, jaką zakupy pełnią w przedsiębiorstwach. Większość twierdzi, ze zakupy stają się strategiczną funkcją przedsiębiorstwa, która pełni istotną rolę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej firmy. W tym roku miała miejsce pierwsza próba zbadania te[...]
EN There is a discussion among practitioners and academicians what role purchasing is playing in corporations. Most claim that purchasing is becoming a strategic function which plays an important role in gaining competitive advantage. This year there has been a first attempt to investigate this phenome[...]
5
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 2 2-6
PL Złożony proces reorganizacji zakupów przedstawiony w tym artykule można z całą pewnością zaliczyć do dobrych praktyk biznesowych, które warto popularyzować. EW SA to przedsiębiorstwo wielozakładowe, skupiające trzy elektrociepłownie i dwie ciepłownie. Spółka jest największym w Polsce producentem ene[...]
6
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2007 nr 1 2-7
PL Na skutek działań restrukturyzacyjnych podjętych w latach 90. wiele z obszarów działalności Philipsa przeszło w ręce strategicznych dostawców. W rezultacie wzrósł udział kupowanych dóbr w wartości rocznej sprzedaży, co przyciągnęło uwagę najwyższych rangą w przedsiębiorstwie. W 2003 r. wartość dokon[...]
EN The business restructuring process in 90.has significantly broadened the scope of Philips purchasing. In result, the ratio of purchasing to overall income has risen up to 66%, which automatically drew attention of the highest rank managers in company. Finnaly, they have realized the contribution of [...]
7
63%
Przegląd Górniczy
2010 T. 66, nr 9 126-130
PL Powszechność procesów zakupu, zarówno dla celów dalszego przetwarzania, jak i dalszej odsprzedaży sprawia, że funkcja zakupu w każdym przedsiębiorstwie odgrywa ważną rolę. Kształtowanie strategii zakupowych powinno być jedną z kluczowych umiejętności i kompetencji firm mającą wpływ na zdobywanie prz[...]
EN Commonness of purchase processes, as well for further processing as further sale causes, that the purchase function plays important part in every enterprise. Purchase strategy shaping should be one of the key abilities and competences of companies, influencing gaining the competitive advantage. The [...]
8
45%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 519--530
PL Po wejściu do Unii Europejskiej polskie organizacje są zobowiązane do przestrzegania przepisów unijnych, związanych z wymaganiami oceny zgodności wyrobów. Wdrożenie i certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji dla konstrukcji stalowych stanowi podstawę do wydania deklaracji zgodności użytkowej wyrob[...]
EN After entering EU, Polish organizations are obliged to respect European regulations on conformity assessment of products. Implementing and certification of construction product regulations for steel constructions is the basis of issuing a declaration of performance and labeling the product with CE m[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last