Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  punkty obserwacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W serii artykułów [1, 2, 3] wprowadzono i rozwinięto koncepcję systemu służącego do lokalizacji określonych samochodów. Celem ogólnym jest przechwycenie poszukiwanych pojazdów, w tym względzie istotnym punktem jest trafna prognoza ich dalszych tras. W odróżnieniu od innych aplikacji - jak np. przy b[...]
EN In a series of recent papers [1, 2, 3] the concept of tracing stolen cars was introduced and developed. Generally, the aim is to intercept wanted cars, hence course prediction is a crucial issue. Unlike e.g. ballistic missiles, the route of a road vehicle is controlled continuously by decisions of i[...]
2
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2139-2147
PL Systemu Poszukiwania Pojazdów Drogowych Według Zadanych Cech, proponowany i badany w pracach [2 - 8], wymaga symulacji ruchu poszczególnych zespołów auto/kierowca poruszających się po terenie zainteresowania, a następnie akwizycji, transmisji i przetwarzania danych otrzymanych z ustalonych punktów [...]
EN The vehicle tracking system described in [2-8], based on visual identification by given features, requires the simulation of the motion of driver/vehicle units on a territory of interest. Next the acquisition, transmission and processing of data obtained from observation units at chosen positions ha[...]
3
84%
Budownictwo i Architektura
PL Artykuł opisuje proces formowania wzajemnych relacji oraz emocjonalnych kontaktów pomiędzy obserwatorem i identyfikacją miasta w jego niewielkich, historycznych obszarach. Głównym celem badań jest uformowanie właściwej terminologii opisującej zjawisko wizualnych powiązań oraz przestrzennej eksplorac[...]
EN This article focuses on describing the process of the establishment of emotional contact between an observer and an urban identity in small historic areas. The objective is to formulate the terminological tools for describing phenomena of visual observation and spatial exploration by the observer. T[...]
4
84%
Geomatics and Environmental Engineering
PL W celu ponownego uruchomienia państwowej sieci hydrogeologicznej i dostosowania jej do standardów europejskich w możliwie najkrótszym terminie realizowane będą następujące zadania priorytetowe: inwentaryzacja stacji obserwacyjnych, ocena ich reprezentatywności, opracowanie koncepcji reformy systemu [...]
EN In order to restart the state hydrogeological network and adhere it to European standards in the shortest possible terms, the following top-priority tasks shall be performed: an inventory of the observation stations, assessment of their representativeness, development of the concept for the monitori[...]
5
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 915--918, CD
PL Działanie opracowywanego na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. systemu poszukiwania pojazdów drogowych polega na kolekcji, analizie i selekcji danych uzyskanych z różnorodnych istniejących, a także dodatkowo zainstalowanych jednostek obserwacyjnych takich jak fotoradary, kamery monitoruj[...]
EN The system which is developed in Department of Transport and Electrical Engineering UTH Rad. consists of collecting, analyzing and selecting data from existing observation units, and such to be installed in the future, including photo-radars, electronic fee collection and traffic monitoring cameras.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last