Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pull-off method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 3 93-95
PL Przedstawiono dokumenty normalizacyjne dotyczące oceny i metodyki badań przyczepności powłok lakierowych. W niniejszej części omówiono metodykę i warunki pomiarów wykonywanych metodą odrywu, w warunkach laboratoryjnych i polowych, w oparciu o zróżnicowane wymagania normalizacyjne. Przedstawiono równ[...]
EN Current standard legislation concerned evaluation and research methods of coating adhesion has been presented. This part relates to methodology and conditions of measurements by pull-off method with regards to different legislation requirements for laboratory and on-site conditions. The proposals of[...]
2
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2013 nr 1 39--42
PL W praktyce budowlanej o trwałości podłóg betonowych w dużym stopniu decyduje odpowiednia przyczepność na odrywanie warstwy wierzchniej do podkładu betonowego. Zarówno przy wykonywaniu i naprawie podłóg betonowych bardzo ważne jest przygotowanie powierzchni zespolenia warstw, którego miarą jest warto[...]
EN In the civil engineering industry the durability of concrete floors is to a large characterized by the pull-off adhesion of the topping to the base.It is highly essential to properly prepare the interlayer bonding surface while making or repairing concrete floors. The measure of the interlayer bond [...]
3
84%
Ochrona przed Korozją
2017 nr 9 306--313
PL Przeanalizowano zapisy norm w odniesieniu do badania przyczepności powłok metodą odrywania, stosowanej przed sztucznym starzeniem oraz po działaniu sztucznych atmosfer w przyspieszonych badaniach starzeniowych zgodnie z PN-EN ISO 12944-6:2001. Przywołano szereg czynników mogących mieć wpływ na wynik[...]
EN The provisions of pull-off test standards used to determine coating adhesion prior to artificial aging and post exposure to artificial atmospheres in accelerated ageing tests acc. PN-EN ISO 12944-6: 2001 have been analysed. A number of factors have been identified that may affect tensile stress test[...]
4
67%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 3 23-41
PL W artykule dokonano przeglądu stosowanych w Zakładzie Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa sposobów określania wytrzymałości obudowy szybowej, na podstawie badań nieniszczących (metoda sklerometryczna, ultradźwiękowa), półniszczących (metoda "pull-off) oraz niszc[...]
EN In this paper, a review was done of methods of strength tests of mine shaft support used in the Department of Extraction Technologies and Mining Support of Central Mining Institute on a basis of non-destructive testing (sclerometric method, ultrasonic method), semi-destructive ("pull-off method) and[...]
5
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 134--136
PL Powszechnie jest stosowanych wiele metod badawczych, służących do oceny betonu in situ. W badaniach wykorzystuje się zależności korelacyjne do określenia wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie mierzonych wielkości fizycznych. W artykule przedstawiono metody semi-nieniszczące: pull-off, pull-[...]
EN There are many test methods commonly used to evaluate concrete in situ. Correlative relationships are applied to determine the compressive strength of concrete on the basis of the measured physical quantities. In the paper semi-nondestructive methods are described: pull-off, pull-out, break-off, int[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last