Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public utility services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Współczesne przesłanki realizacji funkcji użyteczności publicznej w transporcie. Zasady, na jakich władze publiczne będą mogły podejmować działania w celu zapewnienia usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1370/2007. Prace nad pro[...]
EN The contemporary realisation premises of the public utility function in transport. Principles on which the public authorities will be able to take actions on purpose to assure the public services in the range of both the railway and road passenger transport in accordance with the European Community [...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W marcu 2012 r. roku minął rok od wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W artykule podjęto próbę oceny skutków tej ustawy dla funkcjonowania rynku autobusowych przewozów pasażerskich.
EN In March 2012 passed a year since the Law on Public Transport, dated 16- th December 2010, came into effect. In the article there has been done an attempt to evaluate the results of the Law for functioning of the bus passenger transportation market.
3
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać wszystkie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Nadal jednak nie rozwiązano wszystkich problemów, które będą determinowały realizację i finansowanie usług użyteczności publicznej w przewozach pozamiejsk[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last