Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public authority
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 1(82) 30-44
EN The overriding task of the research was to define, examine and suggest procedures of effective cooperation between local military administration bodies and public administration in crisis situations. The solutions proposed in the article stress fields and range of cooperation and binding procedures [...]
2
100%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2014 No 253 136--159
PL Zarządzanie publiczne w obszarze administracji publicznej realizowane jest przez uprawnione do tego organy władzy publicznej, wybierane bezpośrednio lub pośrednio przez obywateli. Podejmowane przez władze publiczne decyzje oraz działania bardzo często przyczyniają się do zmian w życiu danej społeczn[...]
EN The author of the article takes problems about public power and control of activities of the public authorities. The main role in monitoring the activities of public authorities act: citizen, external audit and internal audit. In the article author shows haw community can control decision which take[...]
3
67%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 138-149
PL Wzrost liczby i zakresu wszelkiego rodzaju zagrożeń stał się nieodłącznym elementem życia człowieka we współczesnym świecie, a także wyznacznikiem jego bezpiecznej egzystencji. Mówiąc o zagrożeniach, mamy na uwadze głównie zagrożenia militarne, terroryzm, zorganizowaną przestępczość, antropogenne ni[...]
EN An increase in the number of threats of all kinds and their scope have become an inherent element of a man’s life in the contemporary world, as well as an indicator of his safe existence. Speaking of threats, what one has in mind is mainly military threats, terrorism, organised crime, anthropogenic [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last