Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pszenica orkiszowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecology and Health
2010 R. 14, nr 6 290-294
PL W latach 2005-2007 na południu Słowacji prowadzono uprawę ośmiu odmian ozimej pszenicy orkiszowej w systemie ekologicznym. Wartości odżywcze oraz skład makroelementów uzależnione były od rodzaju odmiany oraz warunków atmosferycznych. Wysoką zawartość białek, tłuszczu, rozpuszczalnego błonnika i popi[...]
EN Eight winter spelt wheat varieties were cultivated under ecological system in the south Slovakia during 2005-2007 growing seasons. Nutritional parameters and macroelements composition were influenced by the variety and weather conditions. High content of proteins, fat, soluble fibre and ash was foun[...]
2
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy procesu omłotu pszenicy orkiszowej w listowo-sitowym zespole młócącym. Badano wpływ prędkości obrotowej wału zespołu młócącego oraz przepustowości na wielkość niedomłotu oraz uszkadzalność ziarna. Stwierdzono, że przy ustalonych wartościach prze[...]
EN The study presents the results of the research on the analysis of the threshing spelt process in the blade-sieve threshing unit. Influence of rotational velocity of the threshing unit shaft as well as capacity on the size of under-threshing and vulnerability of the grain. It was determined that expo[...]
3
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zaprezentowano metodę badawczą mającą na celu ocenę podatności oplewionego ziarna pszenicy orkiszowej na uszkodzenia wywołane działaniem sił ściskających. Do oceny zaproponowano wskaźnik, który jest liczbowo równy tangensowi kąta nachylenia prostoliniowego odcinka krzywej ściskania. Wskaźnik[...]
EN The work presents the research method aimed at evaluating the susceptibility of weeded grains of spelt to damages caused by compressive forces. The indicator proposed for the evaluation is numerically equal to the tangent of the angle of straight inclination of the section of the compression curve. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last