Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  psychometric properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2016 z. 66 65--95
PL Artykuł prezentuje wstępne wyniki prac nad narzędziem do pomiaru klimatu bezpieczeństwa. Klimat bezpieczeństwa traktowany jest jako suma moralnych spostrzeżeń, które podzielają pracownicy na temat ich środowiska pracy. Odzwierciedla pracowniczą percepcję organizacyjnego systemu zarządzania z uwzględ[...]
EN This article presents the results of work on the tool for measuring the safety climate. Safety climate is treated as the sum of the moral perceptions that employees’ share about their environment. It reflects employee perceptions of organizational management system regarding policies, practices and [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2019 z. 72 73--94
PL W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki prac poświęconych skróconej wersji kwestionariusza do pomiaru klimatu bezpieczeństwa. Klimat bezpieczeństwa rozumiany jest jako suma moralnych spostrzeżeń pracowników na temat ich środowiska pracy, stanowi odzwierciedlenie pracowniczej percepcji organizacy[...]
EN This article presents the results of works on a shortened version of Questionnaire of the Safety Climate. Safety climate is treated as the sum of the employees’ moral perceptions of their work environment. It reflects employees’ perceptions of organizational management system including policies, pra[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 11 134--137
PL Artykuł podejmuje problem skuteczności egzaminacyjnej u kandydatów na kierowców w powiązaniu z czynnikami psychomotorycznymi i psychologicznymi. Badaniami zostali objęci kandydaci na prawo jazdy ozróżnicowanym poziomie skuteczności w zakresie zdawania egzaminów. Przeprowadzone badania obejmowały: wł[...]
EN This article refers to the problems of the effectiveness of the examination of candidates for drivers in conjunction with psychomotor and psychological factors. The candidates for driving licensewith different levels of effectiveness in exams took parts in research. We studied: psychomotorproperties[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last