Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 137
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przyczepność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawia się wyniki badań przyczepności kombinacji powłok Polyment do podłoży betonowych formowanych w inwentaryzowanych deskowaniach. Analizie poddano przyczepności powłok jedno- i wielowarstwowych nakładanych na podłoża betonowe zwykłe, formowane w pielęgnacyjnej wykładzinie aktywne[...]
EN The results research works of adhesion coatings Polyment to the concrete walls built in inventory mould are presented in the report. Results were very useful for the protective concrete biological reactors done in the waste plant.
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedstawiono wyniki badań przyczepności powłok z kompozycji polimerowych do podłoża stalowego. Wykazano, że przyrost chropowatości podłoża stalowego i pole ultradźwięków wpływają na przyczepność powłoki polimerowej.
EN The results of the adhesion strength test of polymer coating on the steel base were presented. It was found that increase of the steel base roughness and ultrasound field influenced on the adhesion strength of polymer coating.
3
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 1/40 157-169
PL W dociekaniu przyczyn wypadków drogowych przywiązuje się dużą wagę do określenia współczynnika przyczepności - najczęściej jako wartości średniej z kilku pomiarów wykonanych dostępnymi metodami. Bliższe dociekania wykazują, że w ogólnym przypadku występują duże zmiany współczynnika przyczepności, z[...]
EN In examining the reasons for road accidents the great value is put to determine friction coefficient - the most often as an average value from several measurements carried out by available methods. Closer examinations show, that in general case there are big changes of friction coefficient both in l[...]
4
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 3/42 61-71
PL W pracy pokazano wpływ momentu hamowania na rozkład sił jednostkowych obciążających występy bieżnika i powstawanie obszarów poślizgu bieżnika w strefie współpracy ogumienia z nawierzchnią drogi. Zaproponowano nowy sposób wykorzystania rezultatów badań laboratoryjnych w oszacowaniu właściwości przyc[...]
EN Influence of braking torque normal and shear stress distribution and arising of tire tread slip area on road surface are presented in this paper. A new way how to make a use of laboratory researches results in estimation of tire/road surface grip properties is proposed.
5
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 3/42 73-84
PL W badaniach przyczepności nawierzchni drogowych prowadzonych w różnych krajach przez różne ośrodki badawcze, obserwuje się dużą różnorodność urządzeń i metod pomiaru. Każda z metod pomiaru charakteryzuje się swoistymi własnościami i określa współczynnik przyczepności w innej skali, na innym poziomie[...]
EN During testing road pavement friction in various countries by different research centres, one can observe high variety of testing devices and measuring methods. Each of measuring method has got specific characteristics and determines friction coefficient in other scale, on different level of numeri[...]
6
100%
Inżynieria Powierzchni
2003 Nr 4 36-42
PL W artykule przedstawiono badania wpływu warunków prowadzenia testu przyczepności powłok malarskich metodą pull-off na wynik pomiaru dla próbek trzech rodzajów farb naniesionych na podłoże stalowe. Badano wpływ następujących parametrów: grubości i chropowatości podłoża, grubości i rodzaju powłoki lak[...]
EN An influence of pull-off parameters on the results of adhesion measurement of three types organic coatings applied on steel surface was presented. Epoxy, polyvinil and alkyd polymers paint materials were selected for testing. The effect of following parameters was tested: base metal thickness and it[...]
7
100%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badań przyczepności różnych włókien polimerowych do zaczynu cementowego o różnym współczynniku w/c. Zastosowano technikę pośrednią wyznaczania przyczepności przez pomiar wytrzymałości resztkowej kompozytu z różnym udziałem dodanych włókien krótkich. Przeprowadzono również obse[...]
EN The results of investigation of the interfacial bond strength between cement paste with two w/c ratios and four type of synthetic fibres are presented. The modulus of rupture was used to determine the interfacial bond strength, for simple pull out or breaking fibres before pull out, respectively. Al[...]
8
88%
Ceramika Budowlana
2010 nr 2 3-6
PL W artykule przedstawiono wyniki badania przyczepności zaprawy murarskiej i tynkarskiej do różnych powierzchni (powierzchni kładzenia i bocznej) trzech ceramicznych elementów murowych typu LD i HD (pustaka ceramicznego, cegły kratówki i cegły pełnej). Badania przeprowadzono w Katedrze Technologii Mat[...]
EN Article presents results of investigations on the adhesion of masonry mortar and plaster to different LD and HD clay masonry units, i.e. hollow, cheguer and common bricks. These investigations were realized in Katedra Technologii Materiałów Budowlanych WIMiC AGH as order of Związek Producentów Ceram[...]
9
88%
Materiały Budowlane
2006 nr 2 8-10
10
88%
Warstwy
1999 nr 3 98-99
11
88%
Chemik
1999 Nr 11 294-295
PL W artykule zaprezentowano wyniki uzyskane w zakresie badań przyczepności i przedyskutowano sprawy związane z doborem odpowiedniego kleju.
EN Findings obtained in the field of adhesion and matters connected with selection of a suitable adhesive are discussed.
12
88%
Przegląd Spawalnictwa
2007 R. 79, nr 8 116-120
PL Opisano wpływ przygotowania powierzchni (szlifowanie szlifierką ręczną, toczenie zgrubne, gwintowanie M50 x 3, gwintowanie gwintem zalecanym przez producenta proszków) na jakość i przyczepność powłok natryskiwanych metodą płomieniową proszkową systemem RotoTec firmy Castolin na wałkach o średnicy 52[...]
EN An influence of surface preparation (grinding, rough turning, threading M50x3, threading with thread dimensions recommended by powder manufacturer) on quality and adhesion of RotoTec system flame sprayed layers on 52 millimeters diam. S355NL shafts. During investigations powder based on nickel, coop[...]
13
88%
Farby i Lakiery
2011 nr 5 3--17
PL Artykuł analizuje adhezję powłok lakierowych do różnych podłoży (metal, tworzywa sztuczne, powierzchnie ceramiczne, beton, starsze warstwy farb) pod względem fizyko-chemicznym. Omówione zostaną liczne czynniki oraz ich wpływ na adhezję, od porowatości powierzchni po oddziaływania międzycząsteczkowe [...]
EN The adhesion of coatings to various types of substrates (metals, plastics, ceramic surfaces, concrete, aged paints) will be analyzed from a physical-chemical viewpoint. Numerous influencing factors and their impact on the adhesion will be discussed, from surface porosity to intermolecular interacti[...]
14
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 10 28-29
15
75%
Ceramika Budowlana
2010 nr 1 7-8
16
75%
Szkło i Ceramika
PL Przyczepność warstw metalicznych (złota i srebra) otrzymywanych techniką rozpylania magnetronowego, do podłoża szklanego jest istotnym problemem wynikającym głównie z różnic chemicznych pomiędzy szkłem i tymi metalami. Artykuł omawia wpływ cienkich powłok tlenkowych otrzymywanych przez rozpylanie mi[...]
EN Adherence of metallic layers (gold and silver) obtained by magnetron sputtering, to the glass substrate creates often problems mainly due to different chemical nature of glass and metal. This study concerns influence of thin oxide under-layers deposited by sputtering of copper, nickel and cupronicke[...]
17
75%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1114-1117
PL Jednowarstwowe powłoki ceramiczne (ZrN, CrN, TiN, TiAIN) naniesiono na podłoże ze stopu miedzi z cynkiem (CuZn40Pb2) metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego. W celu zwiększenia adhezji i odporności korozyjnej powłok wstępnie naniesiono cienką warstwę czystego metalu. Zbadano własności mechanicz[...]
EN Monolayer nitride coatings (ZrN, CrN, TiN, TiAIN) were deposited onto the brass (CuZn40Pb2) substrate by dc magnetron sputtering. A thin metallic layer was deposited prior to deposition of ceramic monolayer coatings to improve adhesion and corrosion resistance. The mechanical properties, adhesion an[...]
18
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 9 12-13
19
75%
Materiały Budowlane
2002 nr 10 36-37
20
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 62-64
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last