Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewozy regionalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono, na tle rozważań teoretycznych, wyniki autorskich badań potrzeb i preferencji podróżnych na rynku regionalnych przewozów pasażerskich oraz postrzegalnej jakości ofert na rynku. Czynniki te determinują zachowania komunikacyjne, a w konsekwencji popyt na usługi przewozowe real[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Jedną z przyczyn niepowodzeń reformy kolei w Polsce jest brak polityki transportowej państwa, brak stabilnych systemów finansowania oraz dysproporcje w nakładach budżetu państwa na infrastrukturę drogową i kolejową. Stan kolei w Polsce jest dramatyczny: dekapitalizacja infrastruktury kolejowej, brak[...]
EN There are few reasons why the railway reform failed in Poland. The most important reasons are lack of transport policy of the state, lack of stable financing systems and disproportions in government budget's expenditures on road and railway infrastructure. The state of polish railway is dramatic: th[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 16 7-22
PL Mimo że proces regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce trwa już ponad 10 lat, to nadal nie można mówić o jego zakończeniu. W tym okresie nastąpiły fundamentalne zmiany w strukturze podmiotowej i własnościowej na rynku kolejowych operatorów regionalnych przewozów pasażerskich. Wiele[...]
EN The process of regionalization of rail passenger transport in Poland is already more than 10 years, but still can not talk about its end. During this period, fundamental changes in the entity structure and ownership in the rail operators of regional passenger transport have occurred. Many problems a[...]
4
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 3 59-72
5
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
2002 nr 3/4 79-91
6
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Rozpatrując rynek przewozów pasażerskich można wyróżnić jego podstawowe trzy segmenty, charakterystyczne dla zróżnicowanych potrzeb podróżnych.
7
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Celem artykułu jest przedstawienie jednego ze sposobów na zahamowanie zmniejszającego się znaczenia pasażerskiego transportu kolejowego w aglomeracji górnośląskiej. Narzędziem realizująceym ten cel są zmiany w taryfie przewoźnika kolejowego. W artykule zaproponowano wprowadzenie taryfy strefowej ora[...]
8
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Przedstawiony w artykule "Wyniki badań potoków pasażerów korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie wojewódźtwa łódzkiego" [5] stan kolei w regionie łódzkim nie napawa optymizmem, co do perspektyw ich rozwoju. Od kilkunastu lat mamy do czynienia ze stopniowym, ale szybkim upadki[...]
9
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Tendencje rozwoju transportu zbiorowego w Polsce w najbliższych latach będą w dalszym ciągu wyznaczane przede wszystkim przez samorządy lokalne odpowiedzialne za tę dziedzinę gospodarki. Samorządy podejmując decyzję o rozwoju będą musiały kierować się w coraz większym stopniu standardami i wymagania[...]
10
100%
Przegląd Komunikacyjny
11
100%
Przegląd Komunikacyjny
12
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Problem zapewnienia dobrego połączenia kolejowego Warszawa - Łódź, któremu media poświęcają ostatnio coraz więcej miejsca, jest dobrą sposobnością do zastanowienia się nad przyszłością systemu połączeń kolejowych miast polskich. Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce uległy w ostatnich latach niespo[...]
13
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Rozwój rynku przewozów lokalnych stworzył zapotrzebowanie na nową generację taboru - taboru lekkiego, łatwego w utrzymaniu o niewygórowanej cenie. Tabor taki musi oferować pasażerski wysoki poziom komfortu, bezpieczeństwo, być przyjaznym dla otoczenia i zapewniać dużą prędkość podróżowania. Rodzina [...]
14
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Według rozkładu jazdy PKP 1999/2000 w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym w Polsce kursowało 3499 pociągów na dobę. W 1999 r. przewieziono nimi 314,3 mln pasażerów: każda podróż na średnią odległość nieco ponad 27 km. Na przełomie lat 1998 i 1999 liczba podróży zmniejszyła się zatem o około 10,7 mln.[...]
15
88%
Przegląd Komunikacyjny
PL Ostatnia część omówienia przyjętego przez rząd w grudniu 2003 r. "Programu dalszej restrukturyzacji oraz prywatyzacji spółek Grupy PKP do 2006 r." Prezentacja niektórych pozostałych działań restrukturyzacyjnych. Komentarz.
EN The final part of the report adopted by the government in December 2003. 'Outlines For Further Restructuring And Privatisation Of The PKP Group Subsidiaries To Be Completed By 2006.' Other tasks in the restructuring process. Comments.
16
88%
Przegląd Komunikacyjny
17
88%
Przegląd Komunikacyjny
18
75%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Artykuł ten zawiera wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów prywatnych i państwowych szkół wyższych w Opolu i we Wrocławiu. Ankieta ta ma na celu ocenę usług oferowanych przez Polskie Koleje Państwowe (PKP). Ze względu na fakt, że prawie 79% próbki posiada prawo jazdy, prawie 52% dysponuje sa[...]
EN In this paper the results of a questionnaire among students of private and public institutions of higher education in Opole and Wrocław on an assessment of the services of Polish State Railways (PKP) is presented. As almost 79% of the sample has a driver's license and almost 52% possess a car, while[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Dla rozwoju regionu, oprócz dogodnego położenia, wykwalifikowanej siły roboczej, bliskości surowców naturalnych, odpowiedniej polityki fiskalnej, potrzebny jest także dogodny i sprawny układ komunikacyjny. Dlatego tak ważne jest powiązanie komunikacji drogowej z kolejową. Na Dolnym Śląsku sieć kolej[...]
EN Fundamental factor for region development is, except proper localisation, natural resources, the qualified labour and suitable fiscal policy - convenient and efficient communication. Therefore, very important is to take actions to generate suitable connections between road and railway transport. On [...]
20
75%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 3 10-17
PL Popyt na rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Potrzeby i preferencje przewozowe oraz ich wpływ na popyt. Uwarunkowania demograficzne i ich wpływ na popyt. Uwarunkowania społeczno-kulturowe popytu. Wpływ na popyt ceny i dochodów.
EN Demand at the market of regional passenger transport. Transport needs and preferences and their influence on the demand. Demographic conditionings and their influence on the demand. Social-cultural conditionings of the demand. Influence of prices and earnings on the demand.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last