Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewozy drogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W styczniu 2009 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła trzy dokumenty, w których zawarte zostało wspólne stanowisko, dotyczące zmian w zasadach dostępu do rynku przewozów drogowych oraz wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. W niniejszym artykule zaprezentowano przewidywane zmiany w zasadach dostępu [...]
2
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W styczniu 2009 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła trzy dokumenty, w których zawarte zostało wspólne stanowisko dotyczące zmian w zasadach dostępu do rynku przewozów drogowych oraz wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. W niniejszym artykule omówiono projekt rozporządzenia o dostępie do rynku dla[...]
3
88%
Przegląd Komunikacyjny
4
75%
Logistyka
2014 nr 3 4416--4424
PL Artykuł stanowi próbę wskazania kierunków promowania w Europie i Polsce alternatywnych gałęzi transportu w celu ograniczenia dynamicznego wzrostu przewozów drogowych. Omówiono rekomendacje Komisji Europejskiej w stosunku do rozwoju transportu intermodalnego. Przedstawiono strukturę i wielkość przewo[...]
EN This article forms an attempt to indicate the directions to promote in Poland and Europe the alternative branches of transport, in order to limit the dinamic growth of road conveyances.
5
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 15--24
PL [...]Przedmiotem artykułu jest próba zwięzłego sformułowania kryteriów, pozwalających na odróżnienie przewozów międzynarodowych od krajowych. Zagadnienie to ma wymiar nie tylko teoretyczny. W praktyce bowiem niejednokrotnie pojawia się problem zakwalifikowania danego rodzaju przewozu jako międzynaro[...]
DE [...] Die Artikel ist eine Probe die unterscheidenden Rechtskriterien zwischen International und Landtransport zu zeigen. Das Problem tretet nicht nur in Theorie aber auch im Praktikum aus. Man kann es sehen vor dem allen im täglichen Arbeit die Versicherungsanstalten. Die Autorin versucht diese Unt[...]
6
75%
Przegląd Komunikacyjny
7
75%
Przegląd Komunikacyjny
8
63%
Logistyka
EN At present in Europe the combined transport constitutes 10 - 15% of general rail ages. This transport is doing good for reducing the crowd on European roads, is lightening road border crossing points, is protecting the natural environment and is increasing the safety of the move. He is creating the [...]
9
63%
Logistyka
2014 nr 3 1988--1992
PL W artykule przedstawiono aktualne regulacje prawne, których musi przestrzegać kierowca wykonujący przewozy drogowe towarów. Praca zawiera również wymagania jakie musi spełniać spedytor, który odpowiada za logistykę transportu. Ponieważ do optymalnego wykorzystania środków transportu niezbędna jest w[...]
EN In this paper current legal regulations have been presented, which have to be followed by driver carrying out road transport of goods. The paper also includes requirements of the forwarder, which is responsible for transport logistics. For the optimum use of means of transportation a knowledge on wo[...]
10
63%
Przegląd Komunikacyjny
11
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 552--557, CD
PL Obecnie na obszarze Unii Europejskiej, niemal w każdej dziedzinie gospodarki, w tym również w transporcie drogowym, występują utrudnienia w swobodnym prowadzeniu działalności usługowej w zakresie przewozów międzynarodowych. Wyrażane są one poprzez tworzenie barier wejścia na rynek lub korzystania z [...]
EN Nowadays, in the European Union, in practically all fields of economy, including road transport, there are certain difficulties in free exercise of service activity in international transport. These difficulties are expressed by creating barriers of entry to a market or existing in that market by en[...]
12
45%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1814--1817
PL W artykule omówiony został sposób jak za pomocą przepisów wewnętrznych skierowanych na obywateli innych państw członkowskich niektóre państwa wspólnoty próbują wpłynąć na ochronę własnych interesów.
EN Seven-year-old interim period for adapting the internal right to the settlement of Bond, what 01 May 2004 countries stopping by on had to the European Union passed w2011 of the year. Well-developed countries of Western Europe being afraid of threats on internal markets, in such fields like e.g. tran[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last