Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewozy autobusowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule szczegółowo omówiono te elementy oferty przewozowej, które mają decydujący wpływ na wybór autobusu jako środka publicznej komunikacji międzymiastowej: czas przejazdu, koszty podróżowania, bezpieczeństwo, komfort podróży i terminowość.
2
75%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 4 15-18
PL Skutki konkurencji wewnątrz branży autobusowych przewozów pasażerskich (prywatnych i grupy PKS) i liberalizacji rynku w oparciu o wyniki badań i dane oraz informacje uzyskane w wyniku diagnozy publicznych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim.
EN Results of competitiveness within bus passenger transport branch (private and PKS group) and market liberalization basing on research and data and other information from diagnosis of public passenger transport in Zachodniopomorskie voivodship.
3
75%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 4 12-16
PL Ocena procesu deregulacji rynku przewozów autobusowych w Wielkiej Brytanii, zapoczątkowanego w 1985 r.
EN Evaluation of bus deregulation process initiated in 1985 in Great Britain.
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 5 13--19
PL Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym kolejnym w cyklu publikacji dotyczących konkurencji na ry[...]
EN Mobility is extremely important for economic development and for the quality of life of citizens who are free to travel both for leisure and leisure purposes and for business purposes or training. In this article, being the next in a series of publications on international competition passenger tran[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W marcu 2012 r. roku minął rok od wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W artykule podjęto próbę oceny skutków tej ustawy dla funkcjonowania rynku autobusowych przewozów pasażerskich.
EN In March 2012 passed a year since the Law on Public Transport, dated 16- th December 2010, came into effect. In the article there has been done an attempt to evaluate the results of the Law for functioning of the bus passenger transportation market.
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 3 16--22
PL Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym pierwszym w cyklu publikacji dotyczących konkurencji na r[...]
EN Mobility is extremely important for an economical growth and life quality of citizens, who are able to freely travel on tourist and entertainment purpose, as well as business and educational. In this article, which is first in series of publications referring to transport market competition, Present[...]
7
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Artykuł jest odpowiedzią na pytanie ile czasu zajmie dojazd i jaki będzie jego koszt na wybranych trasach, jeśli zdecydujemy się na podróż: pociągiem, autobusem, samochodem osobowym lub samolotem. W artykule omówiono aktualną sytuację komunikacyjną w Polsce odnośnie połączeń środkami komunikacji zbi[...]
EN The article gives answers to following questions: how long time it takes to reach the destination and what its cost will be if we decide on the travel: by train, bus, passenger car or piane. In the article Polish current communication situation regarding public transport connections from Warsaw to m[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W 1993 r. powstała organizacja pracodawców zrzeszająca przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej. Początkowo funkcjonowała ona pod nazwą Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego. W listopadzie 2013 r., uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków Związku, nazwa została zmienion[...]
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono analizę oferty firmy Scania Polska w zakresie autobusów turystycznych i międzymiastowych. Scharakteryzowano rozwiązania techniczne stosowane w autobusach oraz ich parametry eksploatacyjne. Omówiono także nowe jednostki napędowe wykorzystywane w autobusach, spełniające wymogi[...]
EN The article presents the analysis of the offer of Scania Poland in the area of tourist and intercity buses. There were characterized the technical solutions used in the buses and their exploitation parameters. There were also discussed the new bus engines meeting the requirements of Euro 6.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last