Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewodzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki badań przewodnictwa cieplnego tego samego materiału (płytki epoksydowo-szklanej laminowanej dwustronnie miedzią), przeprowadzonych niezależnie trzema metodami na trzech różnych stanowiskach badawczych. Aparat płytowy z wewnętrznym grzejnikiem, obwodową ochronną płytą cieplną, st[...]
EN Results of measurement of heat conduction coefficient obtained independently in three experimental stands of various construction have been presented. Three different investigation methods were also used. All results obtained were performed to the same tested material epoxy-glass laminate, covered d[...]
2
75%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń własnych, dotyczące wielkości cieplnych, występujących w początkowym, bardzo krótkim okresie bezpośredniego kontaktu dwóch różnych ciał ciekłych: tzw. 'paliwa' i 'chłodziwa', o znacznie różniących się temperaturach początkowych (jednowymiarowe zagadnienie nieust[...]
EN Paper present results of own calculation, related to thermal quantities, occurring in the early stage of direct contact of two liquids, 'fuel' and 'coolant', having significantly different temperatures. It is unsteady, one-dimensional heat conduction problem, with boundary condition of the IV=type. [...]
3
75%
Engineering Transactions
EN The present paper is devoted to identification of the material phases location for one-dimensional structure with respect to the first-order sensitivity of the identification functional. A transient heat conduction problem within a thermal anisotropic one-dimensional structure is formulated. The mat[...]
4
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Typowy opis mechanizmu przewodzenia diod półprzewodnikowych polegający na przepływie prądu dyfuzyjnego jest poprawny jedynie dla diod i złączy tranzystorów bipolarnych o wysokiej jakości. Obecność donorów bądź akceptorów powierzchniowych lub położonych głębiej wpływa na szerokość warstwy zubożonej i[...]
EN The standard textbook treatment of the conduction in a semiconductor diode as a diffusion current is only correct for diodes and the junctions of bipolar transistors if they have a very high quality. The presence of shallow or deep donors or acceptors affects the size of the depletion width and the [...]
5
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2013 Vol. 18, no. 2 581--588
EN In this paper, we study the onset of cellular convection in a horizontal fluid layer heated from below, with a free-slip boundary condition at the bottom when the driving mechanism is surface tension at the upper free surface, in the light of the modified analysis of Banerjee et al. (Jour. Math. & P[...]
6
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 10 1124--1127
PL W artykule obliczone zostały zmiany długości i prędkości rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w.cz. z wybranego przedziału częstotliwości po przejściu z powietrza do ciała człowieka. Obliczono również umowną głębokość wnikania fali. Autorzy zajmujący się tą problematyką przyjmują, że ciało jest[...]
EN In a very large number of publications dealing with the influence of the HF electromagnetic field upon the human body, the conventional depth of wave penetration into the body (Fig. 2)is calculated. However, any changes in the parameters of the wave (its length and the speed of its propagation) in a[...]
7
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 34--38
PL Właściwości termiczne płaskich wyrobów włókienniczych są bardzo ważne z punktu widzenia komfortu i zabezpieczenia przed warunkami pogodowymi. Jakkolwiek istnieją publikacje o właściwościach mechanicznych i deformacjach dzianin dwuprawych, to nie natrafiono na informacje dotyczące ich właściwości ter[...]
EN The thermal property of fabric is very important for both its thermal comfort and protection against challenging weather conditions. Although some research has reportedly been done on the dimensional and some of the mechanical properties of rib knit fabrics, no detailed study about the thermal prope[...]
8
51%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2010 nr 4 79-95
PL Artykuł składa się z czterech części. W całości zawiera uzasadnienie, że dowodzenie, stosowane w organizacjach zhierarchizowanych, jest immanentną częścią zarządzania. Treści wywodu są poprzedzone wprowadzeniem wskazującym na niedostatki w zarządzaniu. Dwie kolejne części (druga i trzecia) zawierają[...]
EN This article consists of four parts. In its entirety, it includes justification for the fact that command, used in hierarchical organizations is an immanent part of management. The contents are preceded by introduction pointing to deficiencies in management. Two following parts (the second and the t[...]
9
51%
Inżynieria Materiałowa
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last