Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewoźnik drogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W styczniu 2009 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła trzy dokumenty, w których zawarte zostało wspólne stanowisko, dotyczące zmian w zasadach dostępu do rynku przewozów drogowych oraz wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. W niniejszym artykule zaprezentowano przewidywane zmiany w zasadach dostępu [...]
2
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W styczniu 2009 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła trzy dokumenty, w których zawarte zostało wspólne stanowisko dotyczące zmian w zasadach dostępu do rynku przewozów drogowych oraz wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. W niniejszym artykule omówiono projekt rozporządzenia o dostępie do rynku dla[...]
3
88%
Przegląd Komunikacyjny
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 216--218
PL W artykule omówiono wskaźniki, które przyszły przedsiębiorca powinien przeanalizować przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wskaźniki te pokazują, czy, kiedy i jakie zyski przyniesie inwestycja. Przedstawiono również źródła finansowania, z których przedsiębiorca może skorzystać.
EN The prospective entrepreneur should carefully calculate the profitability of the investment before starting the business. Helpful indicators can help in this task. They will show no only if the investment is profitable, but also when it will start to bring profit. Investment financing can come from [...]
5
63%
Logistyka
2014 nr 3 6554--6560
PL Od 2002 roku, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, obowiązuje w Polsce licencjonowanie zarobkowej działalności transportowej. Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych jest jednym z warunków uzyskania licencji. W naszym kraju jednostką certyfikującą jest ITS. Od roku 20[...]
EN Since 2002, in accordance with the requirements of the European Union remains in Poland licensing the commercial transport. Obtain a certificate of professional competence of road carriers is one of the conditions for obtaining a license. In our country is ITS certification unit. From 2002 to 2011 I[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 221--229
PL Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy sytuacji przewoźników drogowych w warunkach funkcjonowania na rynku europejskim. Dynamiczny wzrost branży transportowej po integracji Polski z Unią Europejską oraz zwiększona aktywność inwestycyjna przewoźników przyczyniły się do znacznego wzro[...]
EN Polish accession to the European Union structures has given the Polish transport enterprises a lot of possibilities to grow and develop. These changes made the carriers to function on global European Union market, and in the same moment to rival with foreign transport companies. Effects of world rec[...]
7
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1902--1905
PL W artykule omówiono wymagania, które musi spełnić przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika transportu drogowego. Jednolite stosowanie wspólnych zasad określających dostęp do zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób przyczyni się do wykonywania działalności opartej na zasadach uczciwej konkure[...]
EN In this work requirements for practising a profession of road carrier are discussed. Complying in uniform manner with common principles defining access to profession of road carrier of passengers or goods contributes to performing economic activity based on rules of fair competition, raising the lev[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last