Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewężenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Koncepcja bezciągadłowego ciągnienia wymaga rozciągania walcówki w zakresie wydłużenia równomiernego między rolkami napędzanymi z różną prędkością. W procesie tym walcówka jest przeciągana najpierw przez strefę nagrzewania a następnie przez strefę chłodzenia. Plastyczność stali węglowych jest analiz[...]
EN The dieless drawing concept involves the stretching of a rod between capstans driven at different speeds, with the elongation not exceeding the uniform, or necking elongation. Such elongations are enhanced when rod is pulled through a heating zone followed by quenching. The dieless drawability of ca[...]
2
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 4 88-89
3
84%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przeprowadzono analizę metody intensyfikację wymiany ciepła za pomocą naniesienia na rurach przewężeń turbulizujących (RPT). Ta metoda realizuje turbulizacją tylko w przyściennej warstwie strumienia. Metoda pozwala na znaczne zwiększenie współczynnika przejmowania ciepła przy stosunkowo niewielkim w[...]
EN It is shown the advantages and positive experience of using of pipe with ring narrowing for different kind of heat exchangers at Russia, Ukraine, Latvia and Poland. This method of intensification causes turbulization only at thin layer near the wall. These installations have much better coefficient [...]
4
84%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu gwałtownej zmiany pola przekroju poprzecznego kanału na struktury przepływu oraz miejscowe straty ciśnienia w przepływie mieszaniny wielofazowej. Porównano spadki ciśnienia obliczone na podstawie metod Kawahary i Lottesa z wartościami eksperyment[...]
EN The paper presents the results of a study involving the impact of sudden change of crosssectional area on the flow patterns and local pressure drops for flow of multi-phase mixture. The experiment was conducted in the conditions of a horizontal and vertical flow through a measuring channel. Pressure[...]
5
67%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 103-104
PL Czynnikami zwiększającymi ryzyko powstania zakrzepu u pacjentów po zabiegu wszczepienia stent-graftu są przestrzenna konfiguracja, zagięcie kątowe lub przewężenia odnogi protezy. W pracy zastosowano model 3D przepływu krwi w protezach wewnątrznaczyniowych u 10 pacjentów po operacji wstawienia stent-[...]
EN The methane fermentation process has long been used as a method of organic matter utilization and biogas production. In this work a polyimide membrane was used with success to enhance the methane content in biogas from the Polish agricultural plant. At 68% CH4 in feed gas, 82% methane con[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last