Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewóz pasażerski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Wraz z upowszechnieniem się samochodu sytuacja transportu szynowego zmieniła się zasadniczo - klient sam do kolei nie przyjdzie, jeśli będzie mu się wydawała niewystarczająco atrakcyjna. Rola, jaką w kształtowaniu tej atrakcyjności mogą grać względy urbanistyczne, jest przedmiotem tego artykułu.
2
86%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 5 38--39
PL Transport kolejowy w zakresie przewozów pasażerskich powinno cechować uzyskiwanie dużych prędkości zarówno w odniesieniu do samej jazdy (ruchu środka transportu), jak i czasu przeznaczonego na pozostałe elementy procesu technologicznego przemieszczania (oczekiwanie na wolną drogę, postoje na stacjac[...]
3
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule w syntetycznym ujęciu przedstawiono sytuację finansową i ekonomiczną PKS w Busku Zdroju w latach 2007-2011, która spowodowała podjęcie w dniu 21 czerwca 2013 r. przez Walne Zgromadzenie Wspólników decyzji o likwidacji spółki. Ponadto przedstawiono przyczyny nieudanej restrukturyzacji spół[...]
EN The paper presents the economic and financial situation of the Motor Transport Company in Busko Zdrój S./A. in 2007-2011 which has stimulated the decision by the General Meeting of Shareholder on the liquidation of the company on 21 June 2013. Moreover reasons for the unsuccessful restructuring of t[...]
4
86%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Miasta i położone wokół nich obszary podmiejskie są silniej lub słabiej integralnie związane i wzajemnie korzystają z własnych zasobów. Powiązania i synergia współpracy przyczyniają się do kreowania wzrostu gospodarczego i rozwoju wspólnego obszaru. Miasto i strefa podmiejska mają różne charakteryst[...]
5
86%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Rozwój ewentualnego pożaru w pasażerskim taborze kolejowym stwarza wyjątkowo duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pasażerów oraz załogi. Jego przebieg charakteryzuje się dużym wzrostem temperatury, a także zdecydowanie szybszym niż w obiekcie budowlanym rozprzestrzenianiem się ognia i dymu. Wy[...]
6
86%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W świecie pojawiła się tendencja do przywrócenia dużej roli transportu kolejowego głównie w przewozach pasażerskich. Na taki stan składa się kilka elementów o charakterze ekonomicznym, społecznym i technicznym, które jednocześnie odpowiadają na pytanie: czy i dlaczego koleje dużych prędkości? Pierws[...]
7
86%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Przewozy aglomeracyjne są obecnie w Europie, obok kolei dużych prędkości, najszybciej rozwijającym się segmentem pasażerskich przewozów kolejowych. Czynnikiem stymulującym ich rozwój są problemy transportowe miast, związane z niemożliwością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury drogowej zarówno z [...]
8
86%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Wraz ze wzrostem rozwoju transportu gospodarczego i wymagań dotyczących ochrony środowiska naturalnego, transport kolejowy będzie podstawowym środkiem przewozu pasażerów i towarów masowych. Pomyślna realizacja tych przewozów w znacznym stopniu zależy od efektywnych rozwiązań konstrukcyjnych taboru k[...]
9
86%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 6 12--14
10
86%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zastosowanie dużych prędkości na kolejach staje się coraz powszechniejsze i obejmuje kolejne kontynenty. Prekursorzy tej technologii - japończycy, eksploatujący system Shinkansen od 40 lat, a od lat 25 także koleje w Europie Zachodniej znajdują obecnie gorliwych naśladowców w Chinach, Korei, czy w A[...]
11
72%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 7 287--293
PL [...]Rozwój transportu regionalnego jest ważnym celem polityki transportowej każdego państwa. W Polsce nie udało się dotychczas stworzyć systemu pasażerskich przewozów regionalnych. Komunalizacja kolei jest rozwiązaniem idącym w tym kierunku. Trudno dzisiaj określić, jakie skutki wywoła ta reforma, [...]
EN Railway transport is a very important element of transport system and nowadays its firnctions are still valid, both for society and economy. This paper describes regional railway passenger transport in Poland, its organizational and legal aspects and presents statistical data on transport and subsid[...]
12
72%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 423--435
PL Przewozy aglomeracyjne stanowią dynamicznie rozwijający się podsystem kolejowych przewozów pasażerskich. Zwiększenie ich udziału w rynku transportowym, a tym samym ograniczenie kongestii na drogach, stanowi zasadniczy cel regionalnej polityki transportowej. Jego osiąganie wymaga stałego podnoszenia [...]
EN Agglomeration services are dynamically developing rail passenger subsystem. Increasing their share in the transport market, and thus limiting congestion on roads, is a key objective of regional transport policy. In order to achieve it, a constant increase in the attractiveness of such services is re[...]
13
58%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W Republice Czeskiej użytkowane są przez jednego zarządcę linie kolejowe o skrajnie różnych parametrach (od linii magistralnych po lokalne), lecz na pierwszy plan wysuwa się wspólna cecha stacji i dworców: wysoka funkcjonalność oraz dbałość o wygodę pasażera. Wysoki udział linii lokalnych oraz organ[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last