Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwarzanie języków naturalnych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Translacja automatyczna jest dyscypliną nauki dostarczającą wiedzy o tym, jak programować komputery, aby były one w stanie dokonywać automatycznych przekładów pomiędzy językami naturalnymi. Translacja automatyczna była również jedną z pierwszych aplikacji, jakie zostały zaproponowane dla komputerów.[...]
EN Machine translation is a branch of science that teaches us how to program the computers, so as they were able to translate between different human languages. Machine translation was also one of the first application that was proposed for computers. Nonetheless, it soon appeared that the task of mach[...]
2
100%
Elektrotechnika i Elektronika
2002 T. 21, z. 2 127--149
PL Artykuł niniejszy nawiązuje w swojej tematyce do prac wybitnego matematyka i fizyka teoretycznego Rogera Penrose'a, dotyczących poszukiwania możliwości poznania zasad leżących u podstaw pracy ludzkiego mózgu oraz tłumaczących fenomen świadomości. Autor zebrał większość panujących w tej materii poglą[...]
EN The theme of this paper is connected with the works of prominent mathematician and theoretical physicist Roger Penrose that are directed towards the cognition of the basis of human mind and phenomenon of conciseness. This author has gathered together and thoroughly analyzed the most of the most popu[...]
3
100%
Technical Transactions
2017 Vol. 11(114) 183--197
PL W niniejszym artykule przedstawiono metaanalizę badań przeprowadzonych za pomocą kombinatoryki językowej (language combinatorics, LC), nowej metody generacji modelu języka i ekstrakcji cech, opartej o kombinacyjne manipulacje na elementach zdań (np. słowa). W trakcie ostatnich lat LC została zastoso[...]
EN This paper presents a meta-analysis of experiments performed with language combinatorics (LC), a novel language model generation and feature extraction method based on combinatorial manipulations of sentence elements (e.g., words). Along recent years LC has been applied to a number of text classific[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last