Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przesycenie roztworu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
PL Przedstawiono wyniki pomiarów przesycenia w szczepionych wodno-metanolowych roztworach kwasu L(+)-askorbinowego w trakcie procesu krystalizacji okresowej z regulowaną szybkością chłodzenia, zapewniającą liniową zmianę temperatury badanego układu w czasie. Stwierdzono, że przesycenie roztworu osiąga [...]
EN The measurement results concerning time characteristic of supersaturation in the seeded water-methanol solutions of L(+)-ascorbic acid during batch crystallization with the adjusted cooling rate producing linear decrease of temperature of the investigated system in time are presented. It was conclud[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2000 Nr 3 10-14
PL Wykazano użyteczność koncepcji chłodzenia naturalnego jako dokładnej i względnie prostej metody określania temperatury zarodkowania spontanicznego i tym samym wyznaczania maksymalnego przesycenia roztworu. Słowa kluczowe: krystalizacja, zarodkowanie spontaniczne, przesycenie roztworu, chłodzenie nat[...]
3
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 161-165
PL Przedstawiono wyniki pomiarów przesycenia w szczepionych wod-no-etanolowych roztworach kwasu L(+)-askorbinowego w trakcie procesu krystalizacji okresowej z regulowaną szybkością chłodzenia, zapewniającą liniową zmianę temperatury badanego układu w czasie. Stwierdzono, że przesycenie roztworu w układ[...]
EN The experimental data concerning supersaturation profiles in seeded water-ethanol solutions of L(+)-ascorbic acid during batch mass crystallization process with the adjustable cooling rate providing linear decrease in the system temperature with time are presented. It was concluded that supersaturat[...]
4
80%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 4 108-111
PL Omówiono metody stabilizacji wody dla celów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem metod chemicznych, opartych na związkach fosforoorganicznych oraz wpływ tych związków na proces zarodkowania i wytrącania się osadów w układach wody chłodzącej i grzewczej. Opisano metodę badania skuteczności inh[...]
EN The methods for the stabilization of water for industrial applications with special emphasis on the chemical methods based on organophosphate compounds and the influence of these compounds on the nucleation and precipitation processes of deposit forming in cooling and heating waters have been discus[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last