Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepisy polskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2004 nr 1-2 27--38
2
88%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 11 646-648
PL Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością stanowią jeden z ważnych elementów wpływających na bezpieczeństwo żywności. Z tego względu przepisy prawne określają wymagania, jakie muszą one spełniać, ustanawiają odpowiedzialność producentów za wyroby wprowadzane do obrotu i określają obowiązki, jakie w[...]
3
75%
Przegląd Komunalny
2005 nr 4 70-72
PL Nadrzędnym celem polityki państwa w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu, odzyskiwanie surowców, ponowne wykorzystywanie oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów niewykorzystanych.
4
75%
Przegląd Komunalny
2004 nr 2 54-55
PL Polska zakończyła etap negocjacji z UE, a zatem po dokonaniu jedno - i dwustronnego przeglądu prawa i po ustaleniu okresów dostosowawczych można by założyć, że systemy prawne są zgodne. Zdając sobie jednak sprawę z szeregu cech unijnego systemu oraz wiedząc o bogactwie polskich przepisów prawa dotyc[...]
5
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Rodzaje publicznych kolejowych usług przewozowych. Obowiązujace w tym zakresie przepisy unijne i polskie. Konieczność dokładnego rozpoznania potrzeb i wymagań pasażerów w poszczególnych segmentach tego rynku. Najważniejsze motywy decentralizowania odpowiedzialności (w tym finansowej) za lokalny i re[...]
6
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie przedstawiono historię powstawania i zmian holenderskich wytycznych projektowania i innych materiałów o charakterze podręczników dobrych praktyk. W ramach opisu holenderskich wytycznych podano problemy związane z kategoryzacją dróg, zasady trwałego bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz naj[...]
EN The history of formation and changes in Dutch guidelines of designing and other examples of good practice have been presented in the paper. Among others the problems concerning to road rating, rules of permanent road traffic safety and the most important features of designing have been also given. T[...]
7
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z wyznaczaniem kryteriów jakości wody do picia. Przeanalizowano zasady tworzenia przepisów dotyczących jakości wody ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Oceniono zalecenia Unii Europejskiej zawarte w Dyrektywie 98/83/E[...]
EN In the paper discussed are issues of setting criteria for drinking water quality standards. Analyzed have been the rules for developing regulations regarding water quality with special consideration of WHO's guidelines. The EU recommendations included in Directive 98/83/EC have been evaluated. Much [...]
8
63%
Elastomery
PL W artykule podano i omówiono krajową listę pozytywną substancji dozwolonych do wytwarzania wyrobów gumowych przeznaczonych do kontaktów z żywnością, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz listą pozytywną substancji zamieszczoną w przepisach niem[...]
EN The Polish positive list of raw materials acceptable for manufacturing goods intended to come into contact with foodstuffs, in accordance with the Schedule No. 2 of the Guidelines of the Ministry of Health and Social Care, and the German positive list published in the Recommendation XXI BgVV were pr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last