Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepisy międzynarodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Autor artykułu omawia przepisy i normy dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Wzrost zainteresowania gazem ziemnym do pojazdów spowodował wprowadzenie nowych norm obejmujących różne aspekty technologiczne, ekologiczne i bezpieczeństwa w większości krajów zainteresowanych gazem ziemnym jako paliwem [...]
2
100%
Pojazdy Szynowe
2008 Nr 4 5-13
PL W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne układów biegowych przystosowanych do wysokich prędkości ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych podzespołów oraz części. Rozwiązania te odniesiono do wymagań, przedstawionych w przepisach międzynarodowych. Artykuł powstał w ramach projektu badawczo-[...]
EN The constructional solutions of the running systems adapted to the high speeds with the special taking into consideration the particular subsystems and the parts are discussed in this article. These solutions are related to the requirements presented in the international rules. This article was made[...]
3
88%
Postępy Techniki Jądrowej
2010 z. 2 25-28
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 796--799
PL W artykule omówiony został, zrealizowany w PIMOT, temat badawczy związany bezpośrednio z przepisami międzynarodowymi dotyczącymi badań dynamicznych dużych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem ambulansów drogowych z ich wyposażeniem, zgodnie z wymaganiami normy europejskiej: PN-EN 1789 „Pojazdy me[...]
EN In the article a research process implemented in PIMOT was discussed, which was directly associated with international rules on dynamic tests of large objects, with particular emphasis on road ambulances with their equipment, in accordance with the requirements of the European standard: PN EN 1789 „[...]
5
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Określono podstawowe formy zanieczyszczania światłem: rozświetlenie nocnego nieba, olśnienie, oświetlenie z sąsiedztwa i stosowanie żółtego światła sodowego. Przedstawiono sposoby ograniczania tych zanieczyszczeń zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi.
EN Basic forms of the light adverse effect: brightening up of the night sky, glare, lighting from a neighbourhood and yellow light from sodium lamps. Methods of reducing these effects according to the international recommendations.
6
63%
Dozór Techniczny
1998 z. 1 13--14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last