Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepływ masy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 71-79
PL Badano rozkłady stężenia z uwzględnieniem mikromieszania w modułach kapilarnych dla różnych warunków przepływu (laminamy i burzliwy) oraz przy różnych stężeniach zależnych od dyfuzyjności i rozpuszczalności. Wyniki pokazały znaczący wpływ warunków przepływowych na stężenie w modułach kapilarnych. Po[...]
EN The mixing-cup concentration for hollow-fiber membrane is investigated under different flow conditions (parabolic flow and plug flow) and at different concentration dependent diffusivity and solubility. The results show significant effect of flow conditions on the concentration in the hollow fiber.[...]
2
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Suszenie jest jednym z ważniejszych i najbardziej niezbędnych zabiegów w produkcji rolnej. Około 30% ziarna po zbiorze wymaga suszenia. Proces suszenia jest jednak bardzo energochłonny, a w wielu przypadkach nieprzyjazny dla środowiska ze względu na spalanie paliw kopalnych w celu uzyskania niezbędn[...]
EN Drying is one of the most important and most significant operations in agricultural business. Approximately 30% of the grain must be dry after harvesting. The energy consumption of the drying process is extremely high and in many cases it is not environment friendly because of the combustion of foss[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono wybrane parametry cieplne przegrody hybrydowej z izolacją transparentną. Analiza została przeprowadzona na podstawie pomiarów gęstości strumienia cieplnego, natężenia całkowitego promieniowania słonecznego oraz odpowiednich temperatur: powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, na wewnętrz[...]
EN Collected measurement data during researches in Department of Building and Building Physics are the base for trial of selected thermal parameters of hybrid wall with transparent insulation description. This kind of insulation is one of the alternative for energy-saving buildings.
4
84%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 83-90
PL W pracy zaprezentowano fizykę zjawiska przenoszenia masy i energii w płycie betonowej poddanej działaniu podwyższonej temperatury oraz model matematyczny opisujący niniejszy problem. Formułując ten model, autor korzystał z podejścia termodynamicznego, rozważając w nim jednowymiarowy przepływ masy i[...]
EN In the presented paper the mathematical model of mass and energy transport within an intensely heated concrete slab were discussed. The mathematical model was using thermodynamics approach was created. There was considered one-dimensional heat and mass flux with separate phases of porous material. P[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 90 123--135
EN Modern transport is still based on vehicles powered by internal combustion engines. Due to stricter ecological requirements, the designers of engines are continually challenged to develop more environmentally friendly engines with the same power and performance. Unfortunately, there are not any sign[...]
6
84%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 169-174
PL Procesy przepływu masy w materiale mają wpływ nie tylko na sam materiał ale również na warunki panujące w pomieszczeniach z nim sąsiadujacych. Opisany tutaj zostanie model transportu pary wodnej w materiale budowlanym. Po walidacji wprowadzony do niego zostanie model histerezy sorpcji. Ostatecznie z[...]
EN The relative humidity is one of the most important parameters which have influence on the human comfort and indoor air quality. Moisture can also initiate microbiological growth at the surface of building envelope. The mass flows in the material have influence not only at material by itself but also[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last