Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepływ gazodynamiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 101--110
PL W artykule przedstawiono badania wybranych struktur tłumików akustycznych układów wydechowych na przykładzie elementów reaktywnych z rozszerzonym wejściem. Zaproponowano konstrukcję o strukturze regulowanej oraz określono wpływ parametrów zastosowanych zmian na skuteczność tłumienia energii akustycz[...]
EN The article presents the research of selected structures of exhaust systems mufflers on the example of the reactive components with an extended inlet. It was proposed construction based on the adjustable structure and determined the influence the parameters of applied changes on the effectiveness of[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 109--117
PL Wobec zwiększających sie wymagań w zakresie emisji hałasu i komfortu podróży, etap projektowania akustycznego stał się nieodłączną częścią całego procesu tworzenia pojazdu. W artykule zaproponowano sposób oceny emisji akustycznej pojazdu samochodowego z wykorzystaniem metod modelowania oraz wybranyc[...]
EN Due to increasing requirements for noise emission and travel comfort, the acoustic design stage has become an integral part of the whole process of creating a vehicle. The article proposes a method for evaluating the acoustic emission of a motor vehicle using modeling methods and selected parameters[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 121 57--66
PL W artykule przedstawiono badania wybranego rodzaju połączenia układu wylotowego na przykładzie elementu o określonym kącie wygięcia, łączącego kolektor wydechowy z katalizatorem. Odwzorowano rzeczywiste rozwiązanie o strukturze cylindrycznej łukowej oraz określono wpływ parametrów krzywizny na zmian[...]
EN The article presents the research of the selected type of exhaust system connection on the example of the component with a specific bending angle and connecting the exhaust manifold with the catalyst. The actual solution with an arched cylindrical structure was modeled and the influence of curvature[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last