Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepływ energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN The new method of dynamic systems control is presented. Energy-vector space is introduced. Transformations of the traditional phase space to obtain the energy space. Applications of the new type system research are shown. Different types of systems dynamics are analysed with use of the energy space.[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
2000 R. 2, nr 10 34--35
PL Marek Trajdos, Mariusz Jabłoński Przekształtniki Master Drive Vector Control produkowane przez firmę SIEMENS należą do obecnie najbardziej popularnej rodziny układów napędowych prądu przemiennego. Zasadą działania tego typu urządzeń jest pośrednia przemiana częstotliwości z wykorzystaniem obwodu nap[...]
3
100%
Elektroinstalator
2019 nr 7 15--19
PL Nowoczesne liczniki energii elektrycznej to wielofunkcyjne przyrządy przeznaczone do bezpośrednich, półpośrednich lub pośrednich pomiarów mocy oraz energii elektrycznej czynnej i biernej w sieciach 3- lub 4-przewodowych, o jednokierunkowym lub dwukierunkowym przepływie energii. Dzięki rozbudowanej f[...]
4
88%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN In the article construction and application of the EDP is introduced. This construction is based on the transformation of the traditional phase space into the energy space. After this transformation the state vector and its derivative determine the energy flow plane. The angle between these vectors [...]
5
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono energetyczną metodę oceny modeli fizycznych na przykładzie modelu systemu Człowiek – Narzędzie. Jest to metoda stosowana do porównania systemów mechanicznych i biomechanicznych, która realizowana jest w dziedzinie rozdziału mocy i przepływu energii w ich strukturach dynamicz[...]
EN The main aim of this study is a presentation of energy comparison between two human physical models in case of hand-arm vibrations which are based on the energy flow in their dynamic structure.The method which was used, takes advantage of theclose relationshipbetween the dynamicsof the systems and e[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 3 271-273
PL Źródła zasilania na bazie ogniw paliwowych zaczynają być wykorzystywane w szerokim zakresie różnorodnych zastosowań. Przedstawiony artykuł zawiera opis konstrukcji hybrydowego układu zasilania, ogniwo paliwowe – superkondensator, który wykorzystano do zasilania napędu pojazdu elektrycznego wyposażon[...]
EN Fuel cell based power source systems start to be practically used in wide range and variety of applications. Presented paper includes description of construction of fuel cell – supercapacitor hybrid powering system mounted in vehicle in which specially designed energy flow monitoring unit was instal[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 7 94--98
PL W artykule przedstawiono metodę kontroli dystrybucji mocy za pośrednictwem analizy czułości (analiza czułości pierwszego rzędu). Dzięki tej metodzie uzyskuje się szybsze rezultaty unikając procesu iteracji. Startując ze znanego rozwiązania rozpływu mocy PF nowy punkt pracy jest obliczany po zmianie [...]
EN This paper presents a study of the power distribution system via sensitivity analysis. This study is based on first-order sensitivity analysis applied in the power flow (PF) solution. Unlike the PF algorithm, this technique does not require an iterative process, which results in a faster methodology[...]
8
75%
Logistyka
2014 nr 3 5570--5577
PL W artykule przedstawiono metodę umożliwiającą wyznaczanie rozpływu energii układu przeniesienia napędu samochodu ciężarowo – terenowego. Ukazano możliwość wykorzystania jej w celu określenia jego sprawności którą zweryfikowano na podstawie wyników przeprowadzonych badań rozpływu energii samochodu ci[...]
EN In the article were introduced the methodology of the all-terrain vehicle power transmission system efficiency evaluation. Basis on the vehicle Star 266M2 energy flow investigations this method was verified and could be used in the vehicle efficiency estimation. The efficiency enlargement is equival[...]
9
75%
Vibrations in Physical Systems
2016 Vol. 27 83--90
EN The study relates to the phenomenon of power distribution in mechanical systems equipped with a dynamic vibration absorber. It is one of the methods of eliminating vibrations in a mechanical system, which stabilises its operation. This solution helps to reduce dynamic stress in subsystems of a vehic[...]
10
75%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Ograniczanie zużycia paliwa przez pojazdy prowadzi do zwiększenia udziału napędów hybrydowych i elektrycznych w rynku pojazdów. Istnieje wiele pomysłów, aby skupić się tylko i wyłącznie na wprowadzeniu pojazdów elektrycznych, jednakże ten rodzaj napędu wymaga dodatkowej infrastruktury, przebudowy wi[...]
EN The continued reduction of fuel consumption by vehicles leads to an increase in the share of hybrid and electric vehicle drives in the automotive market. There are many approaches, such as to focus only on the introduction of electric vehicles, however, using this type of drive requires additional i[...]
11
75%
Diagnostyka
2005 Vol. 36 39--44
PL W pracy przedstawiono nową metodę diagnostyki energetycznej. Metoda umożliwia rozpoznawanie stanu technicznego i obciążenia belki na podstawie analizy mocy sił wewnętrznych belki pobudzonej do drgań siłą impulsową. Wstępne badania wykazały również, że stosując tę metodę, możliwe jest rozróżnianie hi[...]
EN New energy diagnostics method has been presented in the paper. The method allows recognition of technical condition and load of the reinforced concrete beam, based on power analysis of the internal forces in the beam excited to vibration using impact force. Preliminary investigations also show, that[...]
12
75%
Diagnostyka
2004 Vol. 30, T. 1 115--118
PL W pracy przedstawiono uzyskane na podstawie danych literaturowych [7, 9] zależności wiążą-ce natężenie dźwięków strukturalnych oraz odkształcenia i obciążenia belek i płyt, pozwalające wyznaczyć jego wartość dla elementów konstrukcyjnych. Omówiono metodę wyznaczania warto-ści natężenia dźwięków stru[...]
EN The paper presents obtained from literature dependencies connecting structure surface intensity with derived loads and strains enabling its evaluation for such constructional elements as beam and plates. The method of structure surface intensity evaluation based on complex modal parameters derived f[...]
13
75%
Świat Szkła
14
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono sposób modelowania złożonego układu płytowo-belkowego przy zastosowaniu Metody Statystycznej Analizy Energii. Celem pracy jest określenie wpływu modyfikacji połączenia poprzez wprowadzenie warstwy materiału tłumiącego o znanej charakterystyce na przepływ energii wibroakustyczne[...]
EN Practical modelling of energy flows through a screw-connection of two plates has been presented. The SEA method has been employed. Equivalent coupling loss factor has been calculated for a group of mutually combined elements, which constitute a constraction fragment. A comparison between the measure[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 83-90
PL W pracy zaprezentowano fizykę zjawiska przenoszenia masy i energii w płycie betonowej poddanej działaniu podwyższonej temperatury oraz model matematyczny opisujący niniejszy problem. Formułując ten model, autor korzystał z podejścia termodynamicznego, rozważając w nim jednowymiarowy przepływ masy i[...]
EN In the presented paper the mathematical model of mass and energy transport within an intensely heated concrete slab were discussed. The mathematical model was using thermodynamics approach was created. There was considered one-dimensional heat and mass flux with separate phases of porous material. P[...]
16
63%
Vibrations in Physical Systems
2014 Vol. 26 57--64
EN This article is a continuation of the article entitled „A comparison of human physical models used in the ISO 10068:2012 standard based on power distribution – Part 1” [5], which presented a method of energybased assessment of two human physical models. The first article revealed a discrepancy betwe[...]
17
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu parametrów dynamicznych rękawicy na obciążenie człowieka energią wibracyjną. W tym celu opracowano model energetyczny systemu Człowiek – Rękawica – Narzędzie, w którym wykorzystano model fizyczny człowieka z rękawicą według normy ISO 10068:2012 oraz zasady energe[...]
EN The aim of this work is an analysis of influence of glove parameters on the human’s energy load. The study proposed a model of the Human – Glove – Tool system. For this purpose the model of the human with the glove specified in the ISO 10068:2012 standard and energy principles, i.e. the first princi[...]
18
63%
Vibrations in Physical Systems
2010 Vol. 24 137--142
EN The article presents energetic experimental method of verification dynamical model of human under whole body vibration. There are two phases of this method. Base of the first one is laboratory measurements of strength stimulation power and energy flow. Measurement is made in point of connection actu[...]
19
63%
Vibrations in Physical Systems
2012 Vol. 25 123--128
EN The article concerns the dynamic energy analysis in a Human–Breaker (H–B) system with the application of spatial WoSSO vibration damping. The analysis required the development of a spatial mathematical energy model of a biomechanical system in which the Constant-Force Vibration Damping (WoSSO) syste[...]
20
63%
Vibrations in Physical Systems
2012 Vol. 25 129--134
EN This paper deals with the question of applying a new energy method in fatigue strength. The concept of using the equations of vibrations theory and two energy principles of Dobry to describe the process of material degradation was proposed. The main idea of this approach with the indication of these[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last