Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 112
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł szklarski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 7/8 28-30
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące występowania metali i związków metali w procesach produkcji wyrobów szklanych. Przybliżono historię wytwarzania szkła. Opisano etapy procesu produkcyjnego, klasyfikację szkła opartą na składzie chemicznym oraz rodzaje produktów wytwarzanych przez przemy[...]
EN The paper presents issues related to metals and metal compounds in the glass industry. The history of glass manufacturing, stages of the assortment of products are covered. Raw materials containing metal and metal compounds added m order to improve the properties of glass products and possible healt[...]
2
100%
Świat Szkła
PL Pomiar temperatury jest jednym z ważniejszych pomiarów fizycznych we wszystkich gałęziach przemysłowych. Również w przemyśle szklarskim jest on konieczny dla kontroli procesu produkcji. Bezdotykowy pomiar temperatury pirometrem ma coraz większe znaczenie dzięki następującym zaletom: - Proste stosowa[...]
3
100%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
4
100%
Szkło i Ceramika
5
100%
Szkło i Ceramika
6
100%
Szkło i Ceramika
7
100%
Szkło i Ceramika
8
88%
Szkło i Ceramika
9
88%
Materiały Budowlane
1999 nr 9 98-99
10
75%
Świat Szkła
2010 nr 7-8 [143] 44, 46--49
11
75%
Świat Szkła
12
75%
Świat Szkła
13
75%
Szkło i Ceramika
PL W referacie zaprezentowano grupę wyrobów: zasadowych, krzemionkowych i glinokrzemianowych, oferowanych przez grupę kapitałową "Ropczyce", przeznaczonych do zabudowy w urządzeniach cieplnych przemysłu szklarskiego. Omówiono zasady doboru materiałów ogniotrwałych na strefowe ceramiczne wyłożenie wanie[...]
14
75%
Szkło i Ceramika
EN Air Products has completed development of a new Cleanfire(R® HRi Burners - third generation of oxy-fuel burners. This new state-of-the-art burner was designed and developed making use of the company's in-house glass team resources: combustion labs, Combustion Centre of Excellence, cross-industry kno[...]
15
75%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
PL Omówiono stan i perspektywy rozwoju przemysłu szklarskiego w Polsce. W artykule znalazła się ogólna charakterystyka przemysłu szklarskiego z podziałem na cztery grupy produkowanych wyrobów: szkło budowlane, opakowania szklane, szkło gospodarcze i szkło techniczne. Przewidywany rozwój przemysłu szkla[...]
EN The present state and future prospects of the Polish glass industry have been presented. The article contains a general characteristic of the glass industry with division into four groups of products: architectural glass, packaging glass, domestic glassware and technical glass. The expected developm[...]
16
75%
Problemy Ekologii
2002 R. 6, nr 4 158-160
PL Omówiono możliwości wykorzystania niskocynkowych pyłów stalowniczych w przemyśle cementowym, ceramicznym i szklarskim. Przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych oraz prób przemysłowych produkcji klinkieru cementowego, cegły budowlanej i szkła gospodarczego z udziałem pyłów stalowniczych. [...]
EN The article presents alternatives for utilising dusts from steel making in cement, ceramic and glassware production processes. Based on an analysis of technological processes of cement clinker, construction brick and domestic glassware production, basic parameters for laboratory and technological sc[...]
17
75%
Problemy Ekologii
PL Problem ekologii opakowań od lat zaprząta uwagę opinii publicznej i badaczy. Powszechnie stosowanymi metodami oceny przyjazności dla środowiska naturalnego opakowań są jak wiadomo analiza cyklu życia i ekobilanse. Wątpliwości związane z subiektywną oceną niektórych parametrów oraz niejednoznaczne ok[...]
EN For years the problem of packaging ecology has been attracting the attention of public opinion and researchers. Life cycle analysis and eco-balance belong to the commonly used methods for the assessment of the environmental friendliness of packages. Doubts related to the subjective assessment of som[...]
18
75%
Świat Szkła
2015 R. 20, nr 9 54--56
19
75%
Świat Szkła
20
75%
Journal of Machine Construction and Maintenance - Problemy Eksploatacji
2019 no. 4 37--48
PL W artykule zaprezentowano koncepcję wizyjnej metody monitorowania lustra szkła w piecu. Przedstawiono podstawowe możliwości i ograniczenia metody. Zaprezentowano strukturę wizyjnego systemu monitorowania z opracowaną przez autorów dedykowaną głowicą wizyjną i stanowiskiem operatora. Elementy systemu[...]
EN This article describes a method for vision monitoring of the glass surface inside a glass furnace with its main advantages and limitations. It presents the structure of a vision monitoring system developed by the authors with a dedicated vision head and the operator’s stand. The elements of this mon[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last