Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 196
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł papierniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 4 217-219
2
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1999 nr 3 3-8
PL Celem pracy było uzyskanie, na drodze eksperymentalnej, informacji niezbędnych dla przeanalizowania koncepcji wytwarzania przez przedsiębiorstwa surowców wtórnych mas włóknistych przeznaczonych dla przemysłu papierniczego lub przetwórstwa własnego, z niezagospodarowanych i trudno zbywalnych odpadów [...]
3
80%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 3 173--175
PL Problematyka ograniczania zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych będzie zapewne tematem dyżurnym XXI w. i nasz papierniczy miesięcznik nie może tego nie zauważać, dlatego rozpoczęliśmy cykl artykułów przeglądowych na ten temat (1-3) oraz zabiegaliśmy o artykuły szczegółowe, zwłaszcza popul[...]
EN The structure of the paper industry production, its energy consumption and CO2 emission in Great Britain is discussed. The assumptions of three-step programme of emission reduction through implementation of modern low emission technologies is presented. It was found that the potential possibilities [...]
4
80%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 10 569-573
5
80%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 10 595-600
6
80%
Napędy i Sterowanie
PL Zgodność z przepisami, zwiększenie wydajności, zarządzanie jakością i kontrola oraz optymalizacja kosztów są głównymi aspektami przyczyniającymi się do zapewnienia konkurencyjności firm wytwórczych. Istotną rolę spełnia również konieczność zaspokojenia potrzeb odbiorcy końcowego w obliczu wciąż zmie[...]
7
80%
Przegląd Papierniczy
2009 R. 65, nr 10 583-588
8
80%
Przegląd Papierniczy
9
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1174-1176
10
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1135-1137
11
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1131-1134
12
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1119-1120
13
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1124-1126
14
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1138-1142
15
80%
Przegląd Papierniczy
2008 R. 64, nr 4 179-179
16
80%
Przegląd Papierniczy
2016 R. 72, nr 5 278--279
PL Dzisiejsza sytuacja branży papierniczej w Polsce jest, również na tle innych krajów europejskich, dobra i stabilna. Konsumpcja papieru rośnie w tempie jednym z najwyższych w Europie – jednostkowe zużycie papieru i tektury wzrosło z 100,8 kg/rok w 2009 r. do 127,7 kg/rok w 2015 r., tj. o ok. 26,7%. D[...]
17
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Redyspergowalne w wodzie materiały samoprzylepne znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym jako taśmy łączące wstęgi papieru w wielkie bele dochodzące do średnicy nawet kilku metrów. Aby taśmy takie spełniły swoje funkcje, muszą wykazywać odpowiednie właściwości fizyko-mechaniczne, jak tack ora[...]
EN Water-dispersible self-adhesive products are applied in the paper industry as tapes splicing the rolls of paper into huge bales, witch have even few meters diameter. That kind of tapes must exhibit appropriate physical and chemical properties, as tack and adhesion to many kinds of paper and cohesion[...]
18
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Analiza porównawcza dla kryterium optymalizacji wielokryterialnej w sensie Pareto i SPBT na przykładzie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego. Funkcjami kryterialnymi są minimum energii i minimum kosztów inwestycyjnych, zmiennymi decyzyjnymi – izolacyjność termiczna przegród zewnętrzn[...]
EN Comparative analysis of multi-criteria Pareto and SPBT optimization, for a single-family, detached residential building used as an example. Main elements of interest include minimum power and minimum cost of investment.
19
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2002 Z. 52(240) 123-129
PL W artykule rozpatrzono zmiany struktury włókien masy celulozowej powstające w procesie technologicznym wytwarzania wytworów papierniczych. Przeprowadzono analizę ich wpływu na zużycie energii do przygotowania masy papierniczej z makulatury.
EN The article analyses changes in the fibre structure of cellulose pulp due to paper techno-logical process. The effect was studied on the energy consumption while obtaining paper pulp from wastepaper.
20
80%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 9 513-515
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last