Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 381
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł naftowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2
72%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 8 330-333
3
72%
Nafta-Gaz
2003 R. 59, nr 12 571-584
PL W artykule przedstawiono metodykę przetwarzania, interpretacji, możliwości, przykłady oraz wyniki interpretacji kompleksowego profilowania akustycznego (KPA) w przemyśle poszukiwań naftowych. Na podstawie KPA zostały wyliczone dynamiczne wartości parametrów sprężystych (wsp. Poissona, moduł Younga, [...]
EN The processing method, analysis, abilities, examples and interpretation results of Full Wave Sonic logging are presented in the paper. Elastic constants have been calculated on the basis of full wave data from Polish lowlands exploration wells (i.e. Poisson's ratio, Young modulus, shear modulus, bul[...]
4
72%
Nafta-Gaz
2001 R. 57, nr 11 615-619
PL W artykule zaprezentowano prace naukowo-badawcze realizowane w Pracowni Mikrobiologii Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa związane z procesami biodegradacji oraz korozji mikrobiologicznej. Opisane prace wykonywane są na zlecenie firm poszukiwawczych, inwestycyjnych i petrochemicznych.
EN The paper presents research studies being carried out in the IGNG Microbiology Laboratory, related to biodegradation processes and to microbiological corrosion. The works have been commissioned by exploration, investing, and petrochemical companies.
5
72%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
2009 R. 19, nr 3 36--38
6
72%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
7
72%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 3 218-223
8
58%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
9
58%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
10
58%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
11
58%
Nafta-Gaz
PL W pracy przedstawiono zarys historii rozwoju badań nanocząstek (o rozmiarach od 1 do 100 nm). Wskazano, że podstawą wielu niezwykłych wlaściwości tych substancji są efekty kwantowe, których oddziaływanie jest wzmacniane przez odpowiednie uporządkowanie materiału atomowego. Na podstawie analizy donie[...]
EN The short R&D history of nanoparticles (1 up to 100 nm dimensions), and its using had been discussed. It had been pointed out that the unusual properties of nanoparticles and products based on there are caused by quantum effects, stimulated by the atomic structure arrangement. Based on the analysis [...]
12
58%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 29-39
EN State and prospects of development of oil-and-gas complex of Ukraine in the context of world tendencies of production, transit and consumption of energy resources are considered. Basic directions of providing the necessities of Ukraine in oil and gas are formed, and also the prognosis of oil and gas[...]
13
58%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
14
58%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
PL W artykule omówiono organizację Polskiego Urzędu Naftowego, Centralnego Zarządu Przemysłu Paliw Płynnych.
15
58%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
16
58%
Nafta-Gaz
PL W przemyśle naftowym szerokie zastosowanie znajdują rozmaite związki polimerowe. Polimery syntetyczne i półsyntetyczne są składnikami płuczek wiertniczych. Mikrobiologiczna degradacja tych związków stanowi przedmiot szczególnej uwagi. Istnieje potrzeba zarówno doboru skutecznych środków bakteriobójc[...]
EN Various polymer compounds are widely used in oil industry. Synthetic and semi-synthetic polymers are components of drilling muds. Microbial degradation of these compounds is the subject of special interest. There is a demand both for selection of efficient biocides and for use of microorganisms in o[...]
17
58%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN A review alkylation processes development in refinery industry. Selected informations about solidcatalysts (SPA) alkylation and isooctene/isooctane technology has been presented (about also enable revamping existing MTBE facilities into alkalyte processing unit). 16 different references are listed i[...]
18
58%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN A review isomerization processes development in oil and petrochemical industry. Different problem arising from implementation of TIP, OCT, Penex Plus and Isodewaxing plants on commercial scale has been presented. 14 different references are listed in the anex.
19
58%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN On the background of current and prospective e.u. and polish regulations, presents state and advancing state of preparation of PKN "ORLEN" corp. For implementing of engine fuels containing biocomponents: bioethanol and FAME have been presented.
20
58%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Present state and prospects in economy of non-renewable energy sources have been presented. Process elements of variant synthesis of engine fuels in Fisher-Tropsch method with use of natural gas and coal has been described.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last