Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 250
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł chemiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
2
100%
Chemik
1998 Nr 12 315-318
PL Przedstawiono wizytówkę polskiej chemii przemysłowej na tle innych krajów Europy Zachodniej, niektóre realizowane zamierzenia inwestycyjne i zagadnienia przemysłowego zaplecza naukowo-badawczego. Omówiono wybrane problemy resktrukturyzacji i rozwoju oraz konsolidacji i prywatyzacji polskiego przemys[...]
3
100%
Chemik
1998 Nr 4 104-105
4
63%
Przemysł Chemiczny
2000 T. 79, nr 5 168-168
PL Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.
5
63%
Przemysł Chemiczny
PL Przedstawiono sytuację polskiego przemysłu chemicznego w 1998 r. i na początku 1999 r. oraz najważniejsze przyczyny osłabienia koniunktury. Dla dziesięciu głównych branż (petrochemikaliów, chemikaliów organicznych i nieorganicznych, tworzyw sztucznych, nawozów sztucznych, farmacji, środków ochrony r[...]
6
63%
Przemysł Chemiczny
2000 T. 79, nr 8 278-278
PL Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.
7
63%
Przemysł Chemiczny
8
63%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
9
63%
Chemik
10
63%
Chemik
PL Przedstawiono znaczenie głęboko przetworzonych związków chemicznych dla rozwoju nowoczesnego przemysłu chemicznego i ekonomicznie opłacalnej produkcji chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem polskiej specyfiki gospodarczej.
EN The role of value-added chemicals in the development of chemical industry and profitable chemical production particularly under specific Polish economic conditions was presented. Novel highly profitable productions of fine and specialty chemicals (pharmaceuticals and agrochemicals) were briefly revi[...]
11
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 1 11-16
EN Natural gas as energo-chemical raw material. Main domains to use natural gas in chemical industry. Chosen examples of big ethylene production plants using ethane evolved from natural gas.
12
63%
Chemik
2000 Nr 12 331-336
13
63%
Chemik
14
63%
Chemik
2000 Nr 11 307-311
PL Raport przedstawia aktualny stan i wybrane problemy przemysłu chemicznego, jego szansę i zagrożenia na otwartym rynku i w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. W części II omówiono sytuację producentów, w tym wyniki ekonomiczne—fi-nansowe przemysłu chemicznego w 1999 r. oraz zagadnienia [...]
EN In the first part, the domestic chemical industry and its potential are shown, as well as trends in the worldwide chemical industry. Poland's chemical market is discussed with special attention to fertilizers and petrochemicals. Besides, production values of chemicals pro o-ne inhabitant are compare[...]
15
63%
Chemik
16
63%
Chemik
1999 Nr 3 63-70
PL Wprowadzeniem do dyskusji podczas Seminarium były 4 referaty: "Charakterystyka polskiego przemysłu chemicz-nego. Aktualny poziom j moż.liwości rozwoju technologicznego" (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej), "Światowe trendy rozwoju technologii, nowych materiałów i nowych procesów chemicznych. Roz[...]
EN The following four papers made the introduction to the discussion during the Seminar: "Characteristic of Poland's chemical industry. The current level and possibilities of technological development (Institute of Heavy Organic Synthesis), "World trends in the development of technologies, new material[...]
17
63%
Chemik
2001 Nr 3 70-71
PL Na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, przedstawiono wstępne, najważniejsze informacje o wynikach pracy przemysłu chemicznego w Polsce w 2000 r. Podano wielkości produkcji sprzedanej przemysłu w latach 1999 -2000, produkcji ważniejszych chemikaliów w 2000 r. oraz zatrudnienie i prze[...]
EN On the basis of the Chief Central Statistical Office's report, the most important information concerning the results of the Poland's chemical industry activities in 2000 are presented. In particular, the volume of the industry's production saled within 1999 -2000, production of more important chemic[...]
18
63%
Chemik
2016 Vol. 70, nr 5 270--272
PL Przedstawiono wyciąg i komentarz w odniesieniu do przedsiębiorstw przemysłu chemicznego oraz branż pokrewnych z „Listy 500” Rzeczpospolitej – największych, dobrowolnie zgłoszonych podmiotów gospodarczych ze sfery przemysłu, handlu i finansów w Polsce za 2015 rok. Podano wstępne wyniki rozwijającej s[...]
19
63%
Chemik
2016 Vol. 70, nr 8 434--436
PL Za GUS, który ogłosił pierwsze, jeszcze niepełne dane nt. gospodarki Polski w I półroczu 2016, podano wyciąg najważniejszych statystyk, dotyczących szczególnie przemysłu chemicznego, jednak na tle sytuacji ogólnokrajowej i w innych działach przemysłu. Zaprezentowano zatrudnienie i płace w przemyśle [...]
20
63%
Chemik
2016 Vol. 70, nr 7 383--385
PL Przedstawiono wyniki poszczególnych branż przemysłu chemicznego w 2015 r. – stan podmiotów i inwestycje oraz finanse i ekonomię, a także zaprezentowano sytuację w zakresie notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w odniesieniu do aktualnych cen akcji większości spółek chemicznych i pa[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last