Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł celulozowo-papierniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
PL W poprzednim artykule przeglądowym, dotyczącym zagadnień energetycznych, przypomniałem i omówiłem wielkie, systemowe modernizacyjne przedsięwzięcia prowadzące do skokowej poprawy bilansu energetycznego zakładów naszej papierniczej branży, mogących zapewnić im energetyczną samowystarczalność, a zaraz[...]
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2000 nr 7-8 176-180
PL Pierwsza część atrykułu ukazała się w: "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 6/2000. Przedstawiona analiza, wskazująca na możliwości rozwojowe przemysłu celulozowo-papierniczego w Polsce oraz ważniejsze zagrożenia, stanowią syntetyczną bazę informacyjną, pozwalającą na identyfikację dziedzin, w kt[...]
3
80%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 11 684-684
4
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2000 Z. 49 (231) 125-130
PL Przedstawiono analizę parametrów pracy podgrzewaczy warników. Określono możliwości intensyfikascji wymiany ciepła w podgrzewaczach.
EN The paper provides an analysis of the operation of the diegester heater. It defines the possibility of intensification of heat exchange in the heater.
5
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2000 nr 6 141-145
6
70%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 7 399-402
7
70%
Przegląd Papierniczy
8
70%
Przegląd Papierniczy
9
70%
Przegląd Papierniczy
2005 R. 61, nr 10 597-602
10
70%
Przegląd Komunalny
2018 nr 12 41--44
PL Przy produkcji mas włóknistych i papieru bardzo ważnym zagadnieniem związanym z ochroną środowiska jest racjonalne zużycie wody i odpowiednie podejście do oczyszczania ścieków powstałych na etapie produkcji.
11
61%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 11 661--662
PL Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED) wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących ochrony środowiska. Stwierdza ona, że należy zapewnić zintegrowane podejście do zapobiegania emisjom do powietrza, wody i gleby[...]
12
61%
Przegląd Papierniczy
2009 R. 65, nr 11 677-681
13
61%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 9 515-525
PL Zużycie papieru i tektury na świecie w 2010 r. wyniosło 394,7 mln ton (wzrost o 6,5% w stosunku do roku poprzedniego), co daje średnie zużycie na jednego mieszkańca na rok ok. 56,8 kg (1). Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitego zużycia papieru na świecie, zużyto w Azji (44,0%), Amery[...]
EN In 2011, 11 member companies of the Association of Polish Papermakers' Paper Section produced 2,934,300 t of paper and board. It accounts for 78.1% of the entire production in Poland. 2 paper mills produced 1,005,100 t of paper for printing purposes (1.0% down), 3 - 1,645,900 t of packaging grades ([...]
14
61%
Przegląd Papierniczy
15
61%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 3 171-175
16
61%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 8 483-486
PL Ścieki z zakładów celulozowo-papierniczych mogą stanowić poważne źródło zanieczyszczenia wód. Wody poprocesowe, tzw. ścieki surowe, przed oczyszczeniem charakteryzują się wysokim wskaźnikiem chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) a także zawierają związki toksyczne dla organizmów wodnych. Znaczną [...]
EN Effluents from pulp and paper production processes can make a serious pollution source for water receivers. They often have high chemical oxygen demand (COD) and contain compounds which are toxic for water organisms. Lignin compounds are mainly responsible for high COD and naturally occurring wood e[...]
17
61%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 5 263-264
18
61%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 4 186-186
19
61%
Przegląd Papierniczy
20
61%
Przegląd Papierniczy
2018 R. 74, nr 4 241--244
PL Centralny Okręg Przemysłowy, największa inwestycja II Rzeczypospolitej mająca za zadanie skumulować wszystkie zakłady produkcyjne ważne dla istnienia państwa w bezpiecznym centrum kraju, nie mogła się obejść bez wkładu w przemysł celulozowo-papierniczy. Niedomickie Zakłady Celulozy w Niedomicach był[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last