Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekroczenie mocy umownej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2011 nr 2 135-140
PL Opłaty dodatkowe to opłaty związane z ponadumownym poborem energii biernej oraz przekroczeniami mocy umownej. Mogą one mieć znaczący udział w łącznych kosztach dostawy energii do odbiorców. Opłaty te mają bowiem restrykcyjny charakter i są elementem polityki cenowej, prowadzonej w elektroenergetyce.[...]
EN Additional fees are fees associated with the excess reactive power consumption (over its contracted value) and exceeding the agreed power. They may have a significant share of the total cost of energy supplies to consumers. These fees are really restrictive, and are part of the pricing policy pursue[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last