Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przejścia graniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Ruch osób i samochodów przez polskie granice w latach 1985 - 1997, ze szczególnym uwzględnieniem przejść granicznych w II europejskim korytarzu transportowym. Wnioski wynikające ze statystyki i oceny obecnej sytuacji na tych przej?ciach.
2
60%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wymiany międzynarodowej. Pokazano głównych partnerów Polski w handlu zagranicznym oraz kształtowanie się obrotów w ostatnich latach. Dokonano analizy międzynarodowych przewozów ładunków realizowanych transportem samochodowym i kolejowym oraz przedstawio[...]
EN In the article was describe international trade issues. Was showed polish main international trade partners and range of international trade during past few years. In the article was made analysis of road and railway international freight transportation and was showed freight capacity of border cros[...]
3
60%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 9 921-929
PL Dokonano oceny zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w trzech rejonach przygranicznych województwa zachodniopomorskiego. W badanych próbach oznaczono zawartość ołowiu, żelaza, cynku, miedzi i manganu. Próbki gleb pobierano z odległości 0-50, 200, 500 i 1000 metrów od granicy Polski z Niemcami i z [...]
EN This study concerns the pollution of soils by heavy metals in three areas adjacent to the Polish state border in the Western Pomerania Voivodship. The soil content of lead, iron, zinc, copper and manganese was assessed. The samples were taken from areas at the distance of 0-50, 200, 500 and 1000 m f[...]
4
60%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono problematykę planowania tras w transporcie międzynarodowym. Przyjęto, że główną barierą wpływającą na czas obsługi transportowej są granice państwowe. Przedstawiono model strukturalny obsługi transportowej. Przedstawiono główne założenia do budowy modelu matematycznego opisując[...]
EN The paper presents the problem of planning the international transport. It was assumed that the main barrier affecting on duration of transport service are country borders. The structural model of the international transport was presented. The paper presents the main assumptions for the construction[...]
5
60%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 315-324
PL W artykule przedstawiono problematykę wpływu przejść granicznych na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na efektywność obsługi transportowej. Scharakteryzowano zewnętrzną granicę Unii Europejskiej zlokalizowaną na terenie Polski. Omówiono infrastrukturę pod kątem przepustowości przejść granicznych[...]
EN The article presents the issues of the impact of border crossings at the external border of the European Union on the efficiency of the transport service. The article characterizes the external border of the European Union located on Polish territory. Infrastructure are discussed in terms of the cap[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last