Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 867
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL W ramach działalności produkcyjnej przedsiębiorstwo musi być zaopatrywane z zewnątrz w materiały i surowce a ich jakość i wpływ ekonomiczny może przesądzać o jakości wyrobu finalnego oraz o wynikach finansowych przedsiębiorstwa. W referacie zawarto rozważania dotyczące systemu zaopatrzenia na przykł[...]
EN During production activity a company has to be provided with the materials, their quality and economic influence may determine the quality of the final product and financial results of a company. The example of a supply management in a selected production company was presented in the report. The mai[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Artykuł jest drugą częścią opracowania przybliżającego najciekawsze wdrożenia, opartych na pakiecie asix3, rozwiązań integrujących obiektowe systemy automatyki w jedna strukturę, tzw. sieć techniczną przedsiębiorstwa, celem udostepnienia do wielowymiarowej, przekrojowej analizy wszelkich danych proc[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Na krajowym rynku oprogramowania SCADA (ang. Supervisory Control and data Acquisition System) pakiet asix rozwijany i oferowany przez firmę ASKOM, ma ugruntowaną renomę jako solidne i konkurencyjne cenowo narzędzie projektowania i realizacji komputerowych systemów wizualizacji, nadzoru i sterowania [...]
4
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2009 nr 10 43-44
5
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2008 nr 6 74-79
PL Od przedsiębiorstw deklarujących stosowanie koncepcji CSR zaczęto wymagać dowodów świadczących o tym, że działania związane z odpowiedzialnym prowadzeniem działalności są przez nie faktycznie podejmowane. Potrzeba ta powstała zapewne w wyniku powszechnie występujących rozbieżności pomiędzy deklaracj[...]
6
100%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 7-8 41-44
7
100%
Logistyka
2006 nr 5 42-44
PL W artykule przedstawiono przykład rozwiązywania problemów dotyczących gospodarki magazynowej W przedsiębiorstwie w postaci autorskiego systemu informatycznego „Storage System", uwzględniającego takie kryteria jak: elastyczność, efektywność, skuteczność i bezpieczeństwo dokonywanych operacji logisty[...]
8
100%
Logistyka
2006 nr 3 65-66
9
100%
Logistyka
2006 nr 3 63-64
10
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 3(6) 36-37
PL Wiedza i dostęp do informacji to jedne z najważniejszych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw. Niestety usługi z tego zakresu są niejednorodne zarówno pod względem jakości, jak i ceny. Wiedząc o tym, a także zdając sobie sprawę z faktu, że dostęp polskich matych i średnich przed[...]
11
100%
Logistyka
2007 nr 3 42-46
12
100%
Problemy Jakości
PL Podstawą nowoczesnych programów motywacyjnych musi być jednoczesne powiązanie wynagrodzeń z wynikami pracy, celami firmy oraz celami zawodowymi i osobistymi poszczególnych pracowników.
EN The author points out that the objectives of every organisation as an employer must include providing the workforce with an environment to meet their needs so that the workforce can be recruited, retained and encouraged to develop. This is possible only with a suitable incentive programme to include[...]
13
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 2 3-5
14
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 4 3-7
15
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 1 21-22
16
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 6 3-7
17
100%
Problemy Jakości
PL Przedsiębiorstwo prowadzące działalność w warunkach zmiennego i złożonego otoczenia rynkowego powinno stworzyć ramy strukturalne, umożliwiające sprawną realizację kolejnych etapów cyklu racjonalnego przebiegu działań marketingowych.
18
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 28 201-220
PL W celu zobrazowania życia przedsiębiorstwa przyjmuje się zasadę kolejno następujących po sobie etapów, których łączny wymiar nosi nazwę cyklu życia przedsiębiorstwa. Problemem w naukach ekonomicznych jest przyporządkowanie konkretnego przedsiębiorstwa do odpowiedniej fazy rozwoju w jego cyklu życia.[...]
EN When company changes it begins a new stage of life. The total number of these changes is called the cycle of life. One of the more important problem in economics is to identify the stage in company's life. There are some quantitative and qualitative criterions that help to manage with this problem b[...]
19
100%
Wiadomości Górnicze
PL Wielu zarządzających nie zdaje sobie sprawy z tego, że dokonywanie zmian to proces ciągły. Musimy pamiętać, stwierdza się w artykule m.in., że jest to norma i nie ma od tego odwrotu. Niezbędna jest gotowość psychiczna na ciągłe zmiany, które umożliwią pewien zakres stabilności w wykorzystywanych prz[...]
EN Many managers are not aware of the fact - that introduction of changes is a continuous process. We must remember - as it is stated, among others, in the article - that is a standard and there is no way back from it. Psychological readiness is necessary for continuous changes which enable a certain d[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Niniejsza praca zawiera zarówno teorię opisującą wstępne zagadnienia o biometrii połączone z własnymi doświadczeniami, problematyką wdrożeniową systemów oraz cześć praktyczną pokazującą jak stworzyć oprogramowanie do Biometrycznej Kontroli Dostępu możliwe do zastosowania w przedsiębiorstwie. Oczywiś[...]
EN This paper contains both theory describing preliminary issues about biometry combined and own experience, with development issues of systems and showing the practical reverence how to create providing software for the Biometric monitored access practicable in the office. Of course on the commercial [...]
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last