Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwa PKS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem artykułu jest prezentacja wybranych czynników, determinujących możliwości funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw PKS w przewozach regionalnych. Czynniki te zidentyfikowano na podstawie badań ankietowych, zrealizowanych w kwietniu i maju 2005 roku w tych przedsiębiorstwach. Badania zrealizowa[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Reformy gospodarcze zapoczątkowane w 1989 roku wprowadziły w Polsce podstawy prawno-instytucjonalne niezbędne dla funkcjonowania mechanizmów rynkowych. Lata dziewięćdziesiąte charakteryzowały się licznymi zmianami systemowymi, do których należy zaliczyć między innymi restrukturyzację państwowych pod[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Sytuacja gospodarcza kraju, zmiany w otoczeniu, pojawienie się konkurencji na rynku doprowadziły do istotnych zmian w sektorze przewozów autobusowych. Artykuł analizuje zachowanie, podejście, politykę i strategię kadry kierowniczej, przedstawicieli załóg pracowniczych od początku lat 90-tych, które [...]
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorstw PKS. Do oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa PKS na rynku przewozów autobusowych wykorzystano metodę scenariuszową, dostosowując ją do specyfiki badanego rynku.
5
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Sytuacja rynkowa Przedsiębiorstw PKS w ostatniej dekadzie XX wieku, dzięki transformacji polskiej gospodarki, uległa znacznej zmianie. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące obecnej sytuacji Przedsiębiorstw PKS w gospodarce rynkowej, zrealizowane przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu[...]
6
60%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 2 19--25
PL Historia przekształceń przedsiębiorstw komunikacji samochodowej (PKS). Kierunki zmian własnościowych i organizacyjnych. Komercjalizacja, komunalizacja i prywatyzacja. Upadłości i likwidacje. Konsolidacje.
EN The brief review of road transport companies (PKS) transformations. The directions of the transfer of property and the organisational changes. The commercialisation, communalisation and privatisation. The bankruptcy and liquidation. The consolidation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last