Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przeciwlotniczy zestaw rakietowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 11 29-32
EN There are presented abilities of taking MicroPLC microcontroller to recording of anti aircraft rmssile system operation.
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono projekt modernizacji przeciwlotniczego zestawu rakietowego KUB mający na celu, w oparciu o radar z anteną bezinercyjną, zmianę sposobu realizacji procedur i metod wykrywania celu oraz określania parametrów startowych rakiety i sposobu naprowadzania rakiety na cel.
EN In this article presents guidelines of surface-to-air missilc system "SA-6" modernization based on electronically steered antenna (KSA) radar utilisation. The paper describes modernization improvements connected with targets acquisition and tracking, missile guidance/homing and benefins deal with sy[...]
3
75%
Mechanik
2014 R. 87, nr 7CD 651—658
PL W artykule opisano system etapowego programowania uzbrojenia. Scharakteryzowano kolejne etapy programowania w cyklu życia systemu uzbrojenia. Zaprezentowano ewolucję programu na przykładzie Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego.
EN The article discusses the phased armaments programming system. Subsequent stages of programming of armament system life cycle are characterized. The example of program development for surface-to-air missile system is presented.
4
75%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W artykule opisano system monitorowania strzelań z przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Scharakteryzowano zasady jego eksploatacji. Zaprezentowano wybrane problemy eksploatacyjne.
EN The paper discusses the monitoring a launching process for surface-to-air missile systems. Operation rules of the monitoring system are characterized. The examples of operation problems are presented.
5
75%
Przegląd Mechaniczny
2018 nr 12 33--36
PL W referacie zaprezentowano możliwość wykorzystania języka programowania Delphi i środowiska Embarcadero RAD Studio XE3 do modelowania obwodu naprowadzania rakiety przeciwlotniczej. Zaimplementowano modele elementów obwodu naprowadzania, przyjmując jako wzorzec fizyczny przeciwlotniczy zestaw rakieto[...]
EN The paper presents the possibility of using Delphi programming language and Embarcadero RAD Studio XE3 environment for modelling of missile command guidance system. Models of missile command guidance system components based on Newa SC short-range air defence system are implemented. Selected simulati[...]
6
63%
Mechanik
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania systemów CAx (z zastosowaniem interfejsu programowania ActiveX Automation) w procesie wizualizacji danych ze strzelań rakietowych przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA SC.
EN In this paper possibilities of using of CAx systems (with ActiveX Automation programming interface application) to visualizing of missile fire data of NEWA SC antiaircraft missile system are presented.
7
63%
Mechanik
2018 R. 91, nr 7 511--513
PL Zaprezentowano koncepcję projektu niskobudżetowego systemu wynoszenia satelitów z wykorzystaniem jednoczłonowych rakiet przeciwlotniczych oraz samolotu klasy MiG-29. Przeanalizowano możliwości umieszczania sztucznych satelitów Ziemi z wykorzystaniem dostępnych w Polsce technologii oraz posiadanych r[...]
EN The article presents the concept of a low cost satellite launch system using single-shell anti-aircraft missiles and MiG-29 class aircraft. The authors have analyzed the possibilities of placing artificial Earth satellites available in the Republic of Poland with technologies and using currently ava[...]
8
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1592--1595
PL Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki obiektów technicznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Do realizacji tego celu zaproponowano mobilne urządzenie doradcze z zaimplement[...]
EN The paper discusses issues connected with aid that can be given during maintenance and diagnostics procedures performed on technical objects. The possibility of usage of modern technologies, that could help to make those procesures easier and safer, is presented in the paper. For this cause a mobile[...]
9
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1596--1598
PL Artykuł przedstawia główne aspekty tworzenia wirtualnego środowiska trójwymiarowego na przykładzie prezentowanego symulatora. Opisano w nim podstawowe działania projektowe niezbędne do wykonania w procesie kreowania wirtualnej rzeczywistości oraz sposoby realizacji interakcji pomiędzy operatorem a o[...]
EN The article presents major aspects of a three-dimensional virtual environment development by the presented simulator. Fundamentals of project's activities which were indispensable for carrying out in development process of virtual reality and also the way of achieving interaction between operator an[...]
10
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1599--1602
PL Artykuł przedstawia koncepcję symulatora proceduralno-diagnostycznego, który w sposób wirtualny będzie obrazował przeciwlotniczy zestaw rakietowy, jego podstawowe elementy techniczne, występujące uszkodzenia i ich objawy, oraz umożliwi prowadzenie wybranych elementów z pracy bojowej przez obsługę w [...]
EN The article presents the concept of a procedural and diagnostic simulator, which will image the NEWA SC air defense missile system, its basic technical elements, occurring faults and their symptoms in a virtual way and will enable conducting of elements selected from the combat mode by a personnel i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last