Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 125
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przebudowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przeanalizowano zagadnienia remontu żelbetowej konstrukcji niecki i fundamentu skrzyniowego basenu pływackiego, znajdującego się w części sportowej obiektu szkolnego. W budynku wznowiono po długim czasie prace wykonawcze; stwierdzono, że wskutek wystąpienia zasadniczych błędów projektowych i wykonaw[...]
EN The paper presents repair problems of reinforced concrete basin and foundation in the swimming pool room being a part of school. As a result of design and execution defects, it has been stated that to repair the basin construction is be unreasonable. Repair and reconstruction of that basin construct[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca przedstawia technologię wykonywania mikropali iniekcyjnych i możliwości ich zastosowań w modernizacji obiektów przemysłowych i zabytkowych. Przeanalizowano dwa przykłady z praktyki projektowej autorów. Przedstawiono nietypowe zastosowanie mikropali przy zmianie funkcji z chłodni na obiekt prod[...]
EN The work presents the technology of single micropiles, as well as the micropile groups and networks, and their typical applications. Two case studies were explored. The first case study contains the analysis of foundation of a new construction in place of the dissembled deep freezingmikropal iniekcy[...]
3
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2009 Nr 5 143-149
EN Bridge on mountain stream Lubienka has superstructure in a form of 2-span, 4-beam reinforced concrete grid. The bridge cross-section was shaped typically for bridges constructed in the first half of the XX century. The outer beams depth is bigger then the inner beams. Degradation of the structure wa[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
5
100%
Drogownictwo
2003 nr 8 264-268
PL Doświadczenia z przebudowy bardzo skomplikowanego układu urządzeń obcych w pasie drogowym powinny być wykorzystane przy tworzeniu prawa w tym nowelizacji ustawy drogowej.
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 6 309-311
PL Konstrukcja stalowa pięciu przęseł swobodnie podpartych kratownicowych została rozebrana. Po remoncie podpór wykonano nowy ustrój nośny składający się z czterech stalowych dźwigarów belkowych ciągłych, zespolonych z płytą żelbetową. Omówiono realizację mostu.
EN Because of its poor condition, the existing five single span steel truss bridge was dismanteld. After piers and abutements repair the new structure of four continous steel girders composed with RC deck was assembled.
7
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2015 Nr 19 151--164
PL W praktyce projektowej spotykamy się bardzo często ze starymi mostami, które nominalnie zaliczane są do mostów zabytkowych. Zazwyczaj, za mosty zabytkowe uznawane są wszystkie obiekty, które niezależnie od ich wartości architektonicznych, estetycznych czy wynikających z przyjętych rozwiązań konstruk[...]
EN In design practice we often encounter old bridges, which rate nominally to historic constructions. In practice, as historic bridges are regarded all of the constructions, which independently of their architectonic, aestethic or technological value, were entered to the so-called monument register. Th[...]
8
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2017 Nr 24 281--290
PL W pracy opisano sposób i realizację remontu i przebudowy pomostu w drogowym, kratownicowym moście przez rzekę Bystrzycę Dusznicką w Kłodzku. Celem opracowania jest zwymiarowanie i sprawdzenie podstawowych elementów konstrukcyjnych ustroju nośnego i pomostu przęsła mostu oraz ich połączeń na obciążen[...]
EN The paper describes a method and implementation of renovation and reconstruction of a truss road bridge above the Bystrzyca Dusznicka River in Kłodzko. The aim of the study was to check the main structural elements of the superstructure and their connections to load class C according to PN-85/S-1003[...]
9
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2016 nr 8 68--70
PL Zakład Dystrybucji Migros Neuendorf AG (MVN AG) użytkuje liczne magazyny mroźnicze w Neuendorf. Jest to największa w Szwajcarii firma logistyczna produktów mrożonych pod względem przestrzeni użytkowej magazynów. W magazynie mroźniczym nr 1 z pięcioma halami, o łącznej przestrzeni chłodzonej 33 000 m[...]
10
88%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 6 313-318
PL Katastrofie uległa częściowo wewnętrzna konstrukcja budynku murowanego siedmiokondygnacyjnego, wzniesionego w 1914 r. Omówiono przyczyny katastrofy, zabezpieczenia doraźne oraz przebudowę (z pozostawieniem ściany frontowej) konstrukcji budynku po katastrofie.
EN A catastrophe embraced some internal part of the 7-th story masonry building, built in the year 1914, is described. The reasons of failure, temporary protection and modernized reconstruction (with frontage wall left in preserved shape) have been inserted.
11
88%
Materiały Budowlane
1999 nr 11 5-9
12
88%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2015 Nr 19 137--149
PL Przebudowa wiaduktu w warunkach miejskich jest zawsze przedsięwzięciem skomplikowanym i wymagającym, zarówno dla projektanta, jak i wykonawcy. Należy jednocześnie uwzględniać: aspekty związane z minimalizacją utrudnień w ruchu i jak najszybszym oddaniem przynajmniej części obiektu do użytkowania, op[...]
EN Rebuilding of a viaduct in urban conditions is always a complicated and demanding undertaking, both for the designer and the contractor. It should be concidered at the same time: aspects concerning minimizing impediments in traffic, as well as fast opening for public usage of a least a part of the c[...]
13
88%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2016 Nr 21 27--48
PL Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK Mosty s.c. Sławomir Biegański, Jerzy Broś istnieje w branży inżynieryjnej od blisko 25 lat. W tym okresie wykonało szereg dokumentacji projektowych dla inwestorów z całego kraju oraz uczestniczyło aktywnie przy realizacji co najmniej kilkudziesięciu większych obiek[...]
EN BPK Mosty s.c. Sławomir Biegański, Jerzy Broś exists in engineering branch for almost 25 years. During this time the company provided design documentation for investors from all over the country and participated in erection of several dozen structures that have been designed by the company. Cooperat[...]
14
75%
Budownictwo i Architektura
PL Artykuł przedstawia przykłady współczesnych metod przebudowy istniejących obiektów mostowych. Opisano przebudowę mostu na przepust stalowy oraz wymianę mostu płytowego, jednoprzęsłowego na most zintegrowany
EN The article presents examples of contemporary methods of reconstruction of existing bridges. It describes the reconstruction of the bridge over the steel culvert and conversion of the bridge plate on the integrated bridge.
15
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono stan techniczny instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz w gospodarstwach wiejskich oddanych do użytku w latach 1965-1995. Wykazano, że wykonano je w sposób bardzo oszczędnościowy, nie spełniający podstawowych warunków bezpiecznego użytkowania i warunków t[...]
16
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 3 14-16
17
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Prefabrykaty zastosowano w czasie remontu najdłuższego kamiennego mostu kolejowego w Polsce, mającego długość 489,0 m. Wykorzystano 59 różnych typów prefabrykatów o indywidualnych gabarytach. Wszystkie elementy wykonano w niemieckich wytwórniach w Plauen, a wbudowano w Polsce. Dlatego zarówno zbroje[...]
EN Authors presented application of precast concrete elements during refurbishment of bridge in km 37.221 of railway no. 282 over Bóbr River and bypass of Bolesławiec. Construction works were realized on the longest railway stone bridge in Poland, which length is 489,0 m. There was a necessity to use 5[...]
18
75%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2009 Nr 5 213-222
EN "Pancera" flyover, located in the historic part of Warsaw, in the immediate vicinity of the Royal Castle, was constructed together with Trasa W-Z route in 1949. Repair works of the load-bearing structure, the supports and the immediate surroundings of the flyover are being performed in the course of[...]
19
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 5 33-36
20
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 1 58-59
PL W październiku 2008 r. zakończono przebudowę estakad bielańskich, jest to jeden z największych projektów mostowych w Warszawie w ostatnich latach. Realizacja tego projektu trwała 22 miesiące i pochłonęła ok 110 mln zł. Estakady bielańskie powstały w 1975 r. i zlokalizowane są w ciągu Wisłostrady; są[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last