Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przędze fantazyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2013 nr 1 22-25
EN The analyses of the literature of the object relating problems connected with the techniques of the production of yarns about complex surfaces were executed One can affirm, that except spinning techniques and also twisting one there are also applied another methods, such as texturing and also knitti[...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2014 nr 2 34--36
EN A classification of fancy flame yarns has been presented, general concepts and terms contained in the norms have been given and an analysis of the literature relating to decorative yarns' classification and criteria for assessment of their properties has been performed. The large variety of fancy fl[...]
3
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2014 nr 3 29--33
EN A classification of fancy flame yarns has been presented, general concepts and terms contained in the norms have been given and an analysis of the literature relating to decorative yarns' classification and criteria for assessment of their properties has been performed. The large variety of fancy fl[...]
4
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 3 (68) 25--29
PL Na efekty formowania nitek fantazyjnych w jednym procesie produkcyjnym można wpływać poprzez dobór wybranych parametrów tego procesu takich jak prędkość produkcyjna przędzy fantazyjnej, prędkość dostarczania przędzy z efektami fantazyjnymi i prędkość wydrążonego wrzeciona. Obiektem badań była przędz[...]
EN The effects of fancy yarn formation in one process can be controlled by the choice of the main factors connected to this process, like the speed of fancy yarn production, the speed of supply of the effect component, and the speed of the hollow spindles. The object of this study was fancy yarn of com[...]
5
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 3 (92) 33--38
PL Siła i wydłużenie w dużym stopniu wpływają na przebieg procesu produkcji i zastosowanie przędz fantazyjnych typu flamy. Głównym celem jest określenie wpływu parametrów geometrycznych na siłę zrywania i wydłużenie przędz, które wyprodukowano na przędzarce obrączkowej z dodatkową przystawką umożliwiaj[...]
EN Strength and elongation have a great effect on slub yarn performance in production and usage. The main aim of this study is to determine the statistically significant descriptive parameters that have an effect on the breaking force and elongation of slub yarn using the full factorial design method. [...]
6
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 4 (100) 67--74
PL Celem pracy było zbadanie parametrów mechanicznych tkanin zawierających przędze fantazyjne przed i po obciążeniach zmęczeniowych i opracowanie matematycznej symulacji wartości wydłużenia przy zerwaniu badanych tkanin. W tym celu wyprodukowano przędze fantazyjne stosując wydrążone wrzeciona. Otrzyman[...]
EN The aim of this research was to investigate the mechanical indices of fabrics with fancy yarns before and after fatigue loading and develop a mathematical simulation of the elongation at break of the fabrics investigated. For this purpose fancy yarns were produced in one process using hollow spindle[...]
7
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 1 (78) 31--35
PL Przedstawiono analityczną metodę określenia parametrów geometrycznych przędz fantazyjnych płomienistych wykorzystującą wizualizację obrazów 2D badanych przędz. Metoda może być stosowana dla dopasowania struktury otrzymywanej przędzy do nastawień parametrów przędzarki. Geometryczne wymiary poszczegól[...]
EN This paper presents an analytical method of determining slub yarn geometrical parameters based on a 2D visualization image of a slub yarn. The method can be used to adjust the slub yarn mechanism by comparing experimental results with the setting used. Geometrical size data of slub yarn are acquired[...]
8
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 1 (78) 36--40
PL Zastosowano współczynnik kształtu nitek jako narzędzie klasyfikacji nitek ozdobnych. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń wyznaczono charakterystyczne wartości współczynnika kształtu dla różnych struktur nitek. W doświadczeniach autora zastosowano ten sam materiał badawczy i skręt. Zmieniano na[...]
EN In this article, the shape coefficient of yarn was used as a tool for classifying fancy yarns. On the basis of experiments conducted in this research, characteristic values of the shape coefficient for different yarn structures have been established. The same research material and twist were used in[...]
9
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2018 Nr 4 (130) 59--66
PL Na świecie pojawiły się ostatnio nowe trendy w obszarze przędz fantazyjnych, tak aby sprostać wymaganiom konsumentów w zakresie tkanin dekoracyjnych i wierzchnich. Przędze makaronowe są obiecującą grupą przędz fantazyjnych, ich zastosowanie pozwala na otrzymanie nowych wzorów. W badaniu wyprodukowan[...]
EN Recently there have been new trends in fancy yarns in order to meet consumer demands for drapery, decorative and outwear fabrics. Macaroni yarns are a promising group of fancy yarn which allows new yarn designs with different raw materials at different yarn counts. In the study, supreme knitted fabr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last