Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proteza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN The paper presents results of microscopic observations of selected porcelain bridges prepared on metallic base. The aim of microscopic observations was the identification of example wear types which have appeared during dental prosthetic bridges exploitation. The main attention was directed to wear [...]
2
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN The paper presents selected issues relating to movable dentures with their general characteristics of fixings. Reference was made to the most importantmaterial-constructional aspects and the problems that arise with this type of solutions. In the work the method of durability and reliability evaluat[...]
3
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN Simulation of the long term behavior of a metacarpal bonę with a prosthesis is presented with the help of an evolutive 3D finite element model taking into account "the stress słiielding" phenomena. The same model allows to improve the shape of the prosthesis.
4
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The object under study reported on in this paper was an aortic valve based on a natural aortic valve as the original. Simulations were carried out to examine the functioning of a valve which was loaded with varying pressure until a buckling of the leaflets and a fuli opening of the valve were observ[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2002 Nr 55 161-166
PL Niniejszy artykuł traktuje o problematyce wspomagania sterowania systemami antropo-technicznymi na przykładzie układu człowiek-proteza. Zaprezentowano koncepcję rozwiązania napędu węzła kinematycznego sztucznego stawu łokciowego protezy kończyny górnej. Przedstawiono wytyczne i algorytm mechatronicz[...]
EN This paper deals with control of artificial limbs problems. The article presents the conception of the artificial elbow joint drive and instructions to design the mechatronical assistance of bioelectrically controlled artificial hand and elbow joint. The idea is a contribution to verify the possibli[...]
6
100%
Engineering Transactions
EN The optimal design of cementless hip prosthesis is investigated in the paper. Design variables are materials (represented by their Young's moduli) of the non-homogenous stem prosthesis, disposed in vertical layers. The minimisation of the interface stress function with constraints on the resorbed bo[...]
7
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 51--58
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych pomiarów sił rekcji w zębach oporowych w odniesieniu do sił żucia działających na protezę. Na specjalnie skonstruowanym stanowisku badawczym złożonym z układu obciążającego tensometrycznego przetwornika siły poddano obciążeniu wybraną protezę i doko[...]
EN The experimental studies of measuring of reaction forces on abutment teeth relative to mastication forces acting on a removable partial denture were carried out. A specially constructed experimental system consists of stand and strain gauges equipment, In this system loading was applied to a selecte[...]
8
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Total ankle replacement (TAR) is a relatively new concept and is becoming more popular for treatment of ankle arthritis and fractures. Because of the high costs and difficulties of experimental studies, the developments of TAR prostheses are progressing very slowly. For this reason, the medical imag[...]
9
100%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2018 nr 16-17 18--21
PL Narząd wzroku jest jednym z najważniejszych zmysłów u człowieka warunkującym odbieranie ponad 90% bodźców zewnętrznych. Jego utrata lub uszkodzenie praktycznie eliminują człowieka ze społeczeństwa. Dotychczasowe próby naprawy czy też poprawy wzroku opierały się głównie na korekcji obrazu docierające[...]
EN The organ of sight is one of the most important senses in humans, conditioning the reception of over 90% of external stimuli. Its loss or damage virtually eliminates a man from society. Previous attempts to repair or improve eyesight were based mainly on the correction of the image reaching the reti[...]
10
100%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2018 nr 14-15 20--25
PL Narząd wzroku jest jednym z najważniejszych zmysłów u człowieka warunkującym odbieranie ponad 90% bodźców zewnętrznych. Jego utrata lub uszkodzenie praktycznie eliminują człowieka ze społeczeństwa. Dotychczasowe próby naprawy czy też poprawy wzroku opierały się głównie na korekcji obrazu docierające[...]
EN The organ of sight is one of the most important senses in humans, conditioning the reception of over 90% of external stimuli. Its loss or damage virtually eliminates a man from society. Previous attempts to repair or improve eyesight were based mainly on the correction of the image reaching the reti[...]
11
100%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2018 nr 12-13 27--30
PL Narząd wzroku jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka warunkującym odbieranie ponad 90% bodźców zewnętrznych. Jego utrata lub uszkodzenie praktycznie eliminują człowieka ze społeczeństwa. Dotychczasowe próby naprawy czy też poprawy wzroku opierały się głównie na korekcji obrazu docierającego[...]
EN The organ of sight is one of the most important senses in humans, conditioning the reception of over 90% of external stimuli. Its loss or damage virtually eliminates a man from society. Previous attempts to repair or improve eyesight were based mainly on the correction of the image reaching the reti[...]
12
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Protezy służące do wspomagania serca są rozwijane w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Ich głównym zadaniem jest przyspieszenie leczenia mięśnia sercowego pacjentów, u których zdiagnozowano choroby serca i układu krwionośnego. Zastosowanie protezy wspomagającej pracę serca pozwala na znaczne[...]
EN In this paper methods analysis for pressure measurement for using in the POLVAD (Polish Ventricular Assistant Device) are introduced. Work is focused on the noninvasive methods for blood pressure measurement in crucial points around heart prosthesis. Mechanical prosthesis used for heart support, are[...]
13
84%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 4 77-84
PL W niniejszym artykule zamieszczono analizę metod pomiarowych, możliwych do zastosowania w protezach sztucznego serca POLVAD (Polish Ventricular Assistant Device). Mechaniczne protezy służące do wspomagania serca rozwijane w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu mają za zadanie wspomagać leczenie[...]
EN Methods for pressure measurement to be used in the POLVAD artificial heart prostheses are described in this paper. The mechanical prostheses used for heart support are developed by the Foundation of Cardiac Surgery Development in Zabrze. Their main purpose is to aid the heart muscle recovery of pati[...]
14
84%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Praca zawiera analizę numeryczną MES protezy krążka z podatną wkładką, oddziałującą z płytami zewnętrznymi na zasadzie kontaktu. W wyniku symulacji uzyskano charakterystyki zachowania się implantu przy obciążeniu siłą ściskającą i momentem zgięcia w płaszczyźnie strzałkowej oraz wyznaczono rozkłady [...]
EN This paper presents application of the finite element method for an artificial disc modelling. The prosthesis consisted of two metal plates with a flexible elastomeric core contacting with the plates. The compressive force -displacement and the moment of flexion - rotation angle characteristics of t[...]
15
84%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 159-164
PL Choroba krążków międzykręgowych jest to właściwie naturalny proces degeneracyjny, związany ze zużyciem i starzeniem się dysków. Tracą one swoją elastyczność i wytrzymałość na obciążenie statyczne i dynamiczne. Uszkodzenia dysku z obniżeniem jego wysokości, zmniejszenie szerokości otworów międzykręgo[...]
EN Degenerative Disc Disease is part of the natural process of growing older. As we age, our intervertebral discs lose their flexibility, elasticity, and shock absorbing characteristics. This process can cause several different symptoms, by nerve root and spinał cord compression leading to pain or numb[...]
16
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 10 108-111
PL W pracy przedstawiono wpływ ładunku elektrycznego na adhezję krwinek płytkowych i poziom białka całkowitego. Wyznaczono potencjał zeta protez nieelektryzowanych i elektretów w roztworach o różnych pH. Zbadano wpływ czasu na potencjał zeta krwi ludzkiej. Określono zachowanie się potencjału zeta na gr[...]
EN Presented work describes influence of charge on blood platelets adhesion and complete protein level. Zeta potential of prostheses and electrets in solutions with different pH was determined. The influence of time on zeta potential of human blood was examined. Also behavior of zeta potential in funct[...]
17
84%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2008 z. 7 79--84
EN This paper deals with next experimental measurement of mechanical properties of transtibial prosthesis. Prosthesis allows users standing and moving without of using others supporting devices. Therefore, patients can return back to social active life. Design and prosthesis properties decide about com[...]
CS Práce se zabývá experimentálním modelováním mechanických vlastností transtibiální protézy dolní končetiny. Protéza poskytuje uživateli možnost stoje a chůze bez nutnosti využití dalších pomůcek. Tímto se pacient vrací zpět do běžného a aktivního života. Její konstrukce a vlastnosti rozhodují o komfo[...]
18
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2012 z. 6 141--146
19
84%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: The aim of the work was to manufacture a composite stem model consisting of carbon fibres (CF) and polyether ether ketone (PEEK) and to perform the surface strain and stress distributions in the stem-femoral bone model under compression loading. Methods: Composite stems differing in elastic[...]
20
84%
Mechanik
2008 R. 81, nr 11 958-958
PL Omówiono opracowanie modelu jednowarstwowego płatka zastawki aortalnej, co pozwala zaprojektować protezę zastawki pracującej docelowo w organizmie człowieka. Opisano kształt zastawki serca, sformułowano podstawowe wymagania stawiane protezom zastawek oraz przybliżono mechanizm otwierania się zastawk[...]
EN Discussed is a model of monolayer cusp of aortic valve, which will make it possible to design the valve prosthesis for open-ended mounting in human body. The most specific pattern of stress distribution in the cusp of valve and its movements are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last