Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protetyka stomatologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 558-563
2
86%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Cylindrical telescopic crowns belong to bolt dentures, because their adhesion strength is based on the friction force. The magnitude of static and slide friction forces depends on the strain within the contact area and properties of materials employed. Friction force value between telescope elements[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2000 Z. 72 409-414
PL W referacie przedstawiono zagadnienia trwałości metalowych konstrukcji nosnych protez zębowych i propozycję rozwiązania poprzez zastosowanie dodatkowej obróbki cieplnej. Przeprowadzono badania, mające na celu opracowanie optymalnych warunków obróbki cieplnej stosowanego stopu. Określono temperaturę [...]
EN The paper presents a problem of life of metallic supporting structure of dental prosthesis. There has been proposed a solution of this problem by means of special heat treatment. Investigations of influence of process parameters on structure and mechanical properties of the dental alloy have been do[...]
4
86%
Challenges of Modern Technology
EN In recent years in the area of prosthetic treatment, great emphasise was put on leaving a residual dentition inside mouth. In a teeth after endodontic treatment or with broken crown a healthy root is a natural implant that can be used for further reconstruction. Use of posts-and-cores is one of poss[...]
5
86%
Engineering of Biomaterials
PL Większość klinicznych niepowodzeń w przypadku protez stomatologicznych związana jest przede wszystkim z techniką wytapiania i odlewania oraz ilością użytego do wsadu stopu już raz przetopionego. W pracy dokonano analizy wpływu ilości materiału z recyklingu na właściwości mechaniczne i strukturę stom[...]
EN The majority of clinical failures in the case of dental prostheses is associated primarily with the technique and the amount of remelted alloy used for the casting. The majority of clinical failures in the case of dental prostheses is associated primarily with the technique of remelting and casting,[...]
6
86%
Engineering of Biomaterials
PL Publikacja zawiera wyniki badań odporności na ścieranie stopów Co-Cr-Mo i Co-Cr-Mo-W przeprowadzonych na aparacie Millera. W celu oceny podatności na zużycie ścierne w naturalnych warunkach pracy w/w stopów, badania prowadzono w specjalnie zasymulowanym środowisku, składającym się z ceramicznego pro[...]
EN The publication contains the results of the abrasion resistance tests carried out on Co-Cr-Mo and Co-Cr--Mo-W alloys using Miller apparatus. To assess the susceptibility to abrasive wear of the above mentioned alloys under natural operating conditions, tests were carried out in a specially simulated[...]
7
72%
Acta Mechanica et Automatica
EN The purpose of this paper is evaluation of the influence of human saliva and its substitutes on the corrosion re sistance of some implant alloys used in stomatology, which included: austenitic steel (316L), titanium alloy (Ti6Al4V), and cobalt alloy (CoCrMo). Corrosion studies were conducted by mean[...]
8
72%
Diagnostyka
2006 nr 3(39) 187-192
PL Referat przedstawia metodę i układ pomiarowy do obiektywnej oceny jakości materiałów użytych do konstrukcji protez szczękowych jak również samej jej konstrukcji. Opracowany specjalizowany zestaw pomiarowy umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu badań statycznych i dynamicznych, w ściśle określonych[...]
EN The paper presents the method and measuring system for an objective assessment of materials used for the construction of prostheses and for the assessment of the constructions as well. The proposed system is capable of conducting wide range static and dynamic examinations of the prostheses.
9
72%
Szkło i Ceramika
PL Niniejszy artykuł podsumowuje wstępne próby barwienia ceramiki cyrkonowej stosowanej w protetyce stomatologicznej, metodą nasączania płynami barwiącymi. W celu uzyskania odcieni A2 i A3 wzorcowej skali barw Vita, przeprowadzono szereg prób z zastosowaniem różnych płynów barwiących, zawierających pig[...]
EN The article summarizes initial tests of coloring zirconia ceramics used in dental prosthetics, by the use of coloring liquids. A number of tests with the application of various coloring liquids containing pigments based on cobalt, nickel, chromium and iron were performed, in order to obtain shades A[...]
10
72%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 247-252
EN Application of strengthening elements in dental bridges for both fixed and removable prostheses essentially extends possibilities of lost teeth reconstruction as well as increases the range of transfered occlusal loadings. The paper presents comparative numerical analysis of the reinforced polymer-b[...]
11
72%
Szkło i Ceramika
PL Celem opisanego w artykule etapu badań tworzyw ceramicznych dla protetyki stomatologicznej była próba oceny zależności właściwości fizycznych (w tym przeświecalności) i mikrostruktury wybranych tworzyw korundowych od sposobu ich przygotowania (prasowania i spiekania). Szczególnie interesujący był wp[...]
EN The purpose of the research of ceramic materials for dental prosthetics described in the article was to evaluate the influence of the way of preparation (pressing and sintering) on physical properties (including translucency) and microstructure of selected alumina materials. The influence of hot iso[...]
12
72%
Szkło i Ceramika
PL Celem opisanego w artykule etapu badań tworzyw ceramicznych dla protetyki stomatologicznej była próba oceny zależności właściwości fizycznych (w tym przeświecalności) i mikrostruktury wybranych tworzyw korundowych od sposobu ich przygotowania (prasowania i spiekania). Szczególnie interesujący był wp[...]
EN The purpose of the research of ceramic materials for dental prosthetics described in the article was to evaluate the influence of the way of preparation (pressing and sintering) on physical properties (including translucency) and microstructure of selected alumina materials. The influence of hot iso[...]
13
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Laserowe spiekanie proszków metali (DMLS) jest nową technologią otrzymywania konstrukcji w procedurze CAD/CAM. Celem była identyfikacja strukturalna i wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych stopu kobaltu na stałe uzupełnienia protetyczne wykonywane w dwóch technologiach. Materiałem badań był stop[...]
EN Direct Metal Laser Sintering (DMLS) is a new technology for obtaining reconstruction in the CAD / CAM procedure. The aim was to identify the structural and determination of strength parameters of cobalt alloy intended for fixed prosthetic restorations. carried out in two technologies. Test material [...]
14
72%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 233--238
PL Urazy i odczucia dyskomfortu bólowego podczas użytkowania protez zębowych mogą powstawać w wyniku przekroczenia tolerancji tkanki zarówno na ciśnienie jak i ścinanie, których maksymalne wartości na drodze badań MES zlokalizowano we wzajemnie odległych obszarach. Wprowadzenie silikonowego podścieleni[...]
EN Injuries and discomfort of pain sensations during wearing of dentures might result from exceeding tissue tolerances both as far as pressure and shear are concerned. Their maximum values determined by means of FEM analysis were located in opposite areas. Introducing silicone denture relining results [...]
15
72%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 239--245
PL W badaniach modelowych FEM protez overdenture założenie więzów ograniczających ruchomość protezy w sposób zgodny z zasadami ich funkcjonowania pozwala na rozpoznanie obciążeń złączy, przy znacznym uproszczeniu modelu numerycznego. Dla powszechnie dostępnych w sprzedaży typów złączy podczas transmisj[...]
EN In overdenture FEM analysis, assumption of constrains reducing denture movement according to the rules of their functioning allows to determine loads of attachments, at the same time significantly simplifying numerical model. For commonly available types of attachments - during occlusal forces trans[...]
16
72%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 941-948
17
72%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 3A 1569--1574
PL W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań zużycia ściernego stopów, Co-Cr-Mo i Co-Cr-Mo-W przy użyciu aparatu Millera. Analizowane stopy poddano obserwacjom mikrostruktury, pomiarom twardości i mikrotwardości, a ścierane powierzchnie badanych materiałów obserwacji przy wykorzystaniu elektrono[...]
EN The presented work provides the results of the abrasive wear resistance tests performed on Co-Cr-Mo and Co-Cr-Mo-W alloys with the use of the Miller’s apparatus. The analyzed alloys underwent microstructure observations as well as hardness measurements, and the abraded surfaces of the examined mater[...]
18
72%
Archives of Foundry Engineering
EN The work presents the results of the studies of Co-Cr-Mo casting alloys used in the production of frame casts of removable dentures, crowns and bridges in dental prosthetics. The studies were performed on four Co-Cr-Mo alloys of different contents of Mo, W and other additives. Electrochemical tests [...]
19
72%
Archives of Foundry Engineering
EN Due to the frequent occurrence of casting defects in the casting process of metal prosthetic elements, studies aiming at identifying the defects and determining their probable causes were performed. The work presents the results of the examinations of the Co-Cr-Mo alloy, brand name Argeloy N.P. Spec[...]
20
72%
Szkło i Ceramika
PL Przedmiotem badań było zjawisko starzenia niskotemperaturowego materiałów cyrkonowych. Ma ono ogromny wpływ na funkcjonalność i trwałość elementów wykonanych z ceramiki cyrkonowej. Celem niniejszej pracy było zbadanie początkowych etapów procesu niskotemperaturowego starzenia materiałów cyrkonowych [...]
EN The subject of the study was the phenomenon of low-temperature degradation (LTD) of Y-TZP zirconia ceramics. It has crucial impact on functionality and stability of zirconia elements. The aim of this work was to investigate the initial stages of LTD process of zirconia ceramics by means of phase ana[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last