Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protective helmet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 8 1295--1300
PL Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 133 strażaków stwierdzono, że częstą przyczyną uszkodzeń hełmów są zarysowania i odpryski lakieru. W badaniach własnych porównawczych określono odporność na uszkodzenia w formie zarysowania powierzchni skorup hełmów strażackich wykorzystywanych w[...]
EN An indenter subjected to a pressure force up to 5 N on 5 mm scratch distance was used to det. the scratch resistance of 4 surfaces obtained by lamination or injection molding. The damage sizes were detd. by measuring the scratch width using a microscope as well as a profilometer. The results were co[...]
2
100%
Mechanik
2019 R. 92, nr 1 46--48
PL W artykule omówiono wirtualny model kasku przeznaczonego dla osób oczekujących na zabieg kranioplastyki. Taki kask powinien ochronić strefę urazową do czasu operacji. Musi też być łatwy w codziennym stosowaniu. Model kasku wykonano na podstawie analizy ergonomicznej i wytrzymałościowej. W pracy wyko[...]
EN Article refers to discuss the virtual helmet model designed for people waiting for craniplasty treatment. The helmet should protect the trauma zone until surgery. It should also be easy in everyday use. The model was made using ergonomic and strength analysis. All work was supported by the CATIA v5 [...]
3
84%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W referacie przedstawiono koncepcję funkcjonowania informatycznego systemu kierowania eksploatacją kamizelek i hełmów ujmującą podsystem ewidencji, sprawozdawczości i oceny stanu technicznego tych wyrobów. W procesie funkcjonowania systemu jego użytkownicy będą otrzymywali dokumenty w oparciu o któr[...]
4
84%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: W artykule przedstawiono opracowane metody badań i wyniki pomiarów przeprowadzonych z ich użyciem w zakresie temperatury powierzchni i zdolności odbijania promieniowania cieplnego przez hełmy ochronne dostępne aktualnie na rynku. Przedstawiono również wyniki pomiarów wartości mocy promieniowani[...]
EN Aim: The paper identifies developed research methods and results from measurements performed to assess the surface temperature and thermal radiation reflectivity of protective helmets, currently available on the market, as well as the determination of thermal radiation strength values using a radiom[...]
5
67%
Journal of Sustainable Mining
PL W przemyśle, takim jak górnictwo, petrochemia czy energetyka, środki ochrony indywidualnej często są stosowane w strefach zagrożonych wybuchem. Przyczyną powstawania zagrożenia wybuchowego są występujące w środowisku pracy zjawiska elektrostatyczne i fakt gromadzenia się ładunku elektrycznego na pow[...]
EN In industries such as the mining, petrochemistry or power industries, personal protective equipment is often used in explosive atmospheres. What causes the occurrence of explosive hazards is ever-present in the work environment they include, electrostatic phenomena as well as the build-up of electri[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last