Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 163
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protective clothing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
2
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 10 12-15
PL uż od XX wieku motocykle są bardzo popularnym środkiem transportu. Należy jednak pamiętać, iż jazda motocyklem pociąga za sobą większe ryzyko wypadku niż jazda samochodem. Jedyną ochroną jest specjalistyczna odzież. Stanowi ona ochronę nie tylko przed czynnikami atmosferycznymi (takimi jak: deszcz, [...]
EN Motorcycles have been a very popular means of transport since the 20th century. However, riding a motorcycle involves a greater impact of an accident than driving a car. Specialized motorcycle clothing and helmet are the only protection. Not only do they provide protection against the weather (such [...]
3
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 12 14-16
PL W artykule przedstawiono rolę odzieży w ochronie spawaczy przed działaniem promieniowania cieplnego i gorących cząstek metali powstających w trakcie spawania. Przedstawiono zasadę badania odporności materiałów odzieży dla spawaczy, która jednoznacznie określa właściwości ochronne materiałów dla przy[...]
EN This article presents the role of clothing protecting welders against the harmful effects of heat and hot metal particles created during a welding process. It presents a method of measuring the resistance of clothing materials, which describes unequivocally protective properties of materials against[...]
4
80%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
PL W artykule, na przykładzie wybranych wyrobów prezentowanych na wystawie GPEC'2008, przedstawiono najnowsze światowe kierunki w projektowaniu odzieży ochronnej i obuwia przeznaczonych dla odbiorców specjalnych. Wskazano główne trendy w konstruowaniu wyrobów ochronnych polegające m.in. na podwyższaniu[...]
EN The latest trends in designing the protective clothing and shoes dedicated for special users are presented by examples of selected products shown at the GPEC'2008 exhibition. The main trends of protective products’ designs are pointed, which rely mainly on increasing the levels of protection (resist[...]
5
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 4 13-15
PL W artykule omówiono niektóre czynniki mające wpływ na tolerancję zimnego środowiska, do których należą wiek, wydolność fizyczna i poziom aklimatyzacji osoby eksponowanej, ale też odzież ochronna, jako czynnik zewnętrzny. Oddziaływanie niektórych z wymienionych czynników nie jest jeszcze jednoznaczni[...]
EN This article discusses some factors which influence human tolerance of a cold environment. Among them are age, physical fitness, acclimatization of the exposed person but also protective clothing as an external factor. The interaction of some of those parameters has not been unambiguously defined ye[...]
6
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2010 Vol. 16, No. 2 231--244
EN The heat transferred through protective clothing under long wave radiation compared to a reference condition without radiant stress was determined in thermal manikin experiments. The influence of clothing insulation and reflectivity, and the interaction with wind and wet underclothing were considere[...]
7
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN This study was conducted to improve the construction of impermeable clothing protecting against liquid chemical agents in order to lower the thermal strain caused by the clothing during work. Previous studies indicated that light work in a hot environment in this kind of clothing could last 30 min o[...]
8
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN High temperature alkaline chemical liquids have caused injuries and hazardous situations in Finnish pulp manufacturing mills. There are no requirements and/or test method standards concerning protection against high temperature alkaline chemical splashes. This paper describes the test method develop[...]
9
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2008 Vol. 14, No. 1 107--115
EN The typical hospital and operating theatre present multiple potential hazards to both workers and patients, and protection against some of these is provided through use of various forms of clothing and textiles. While many standards exist for determining the performance of fabrics, most tests are co[...]
10
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 3 22-25
PL W artykule omówiono czynniki wpływające na kształtowanie się mikroklimatu pod odzieżą na podstawie wymiany ciepła między organizmem a otoczeniem. Przedstawiono wyniki badań fizjologicznych uzasadniających ograniczenie czasu stosowania nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej. Opisano również sposoby zmn[...]
EN This paper presents factors that influence the shaping of the microclimate under clothing on the basis of the heat exchange between the human body and the environment. Results of physiological studies that justify the limitation of the duration of use of impermeable protective clothing are presented[...]
11
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 3 11-15
PL W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji fizjologicznych osób wykonujących lekki wysiłek w gorącym środowisku z zastosowaniem dwóch rodzajów odzieży ochronnej oraz zestawu odzieży bawełnianej, wskazując na przyczyny konieczności skrócenia czasu pracy w odzieży ochronnej.
EN The paper presents results of physiological responses of volunteers performing light exercise in a hot environment using two kinds of protective clothing or a cotton garment. It proves why it is necessary to shorten work time in protective clothing.
12
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 2 23-24
PL Szczelna (barierowa) odzież ochronna jest bardzo często źródłem obciążenia cieplnego jej użytkownika, gdyż utrudnia odprowadzanie potu i wymianę ciepła oraz pary wodnej między ciałem i otoczeniem. Dyskomfort pracy w szczelnej odzieży ochronnej można w znacznym stopniu ograniczyć poprzez stosowanie p[...]
EN Hermetic (barrier) protective clothing often puts a considerable thermal strain on the user`s body. This is due to the limited possibility of eliminating secreted sweat and heat generated by the body. It is possible to reduce the discomfort associated with work in hermetic protective clothing by usi[...]
13
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN Phase-change materials (PCM) can be used to reduce thermal stress and improve thermal comfort for workers wearing protective clothing. The aim of this study was to investigate the effect of PCM in protective clothing used in simulated work situations. We hypothesized that it would be possible to opt[...]
14
70%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN A numerical model of heat and moisture transport in thermal protective clothing during exposure to a flash fire was introduced. The model was developed with the assumption that textiles are treated as porous media. The numerical model predictions were compared with experimental data from different f[...]
15
70%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 7/8 31-34
PL W artykule przedstawiono wymagania i wyniki wstępnych badań materiałów odniesienia do metody badania odporności odzieży ochronnej na przenikanie promieniowania cieplnego. Zaproponowane materiały odniesienia charakteryzują się zróżnicowanymi poziomami właściwości ochronnych. Będą one wykorzystane do [...]
EN This article presents the requirements and pre-test results of reference materials for a method of testing the resistance of protective clothing to penetration by radiant heat. The proposed reference materials are characterized by differential levels of protective properties. These materials will b[...]
16
70%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 2 (85) 54-60
EN Te aim of the research was the elaboration of measurement methodology for establishing textile material resistance to atmospheric factors simulated by the Xenotest, specifcally artifcial weather or without rain. Te ageing test was carried out on two groups of fabrics: the frst - fabrics with a modi[...]
17
70%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
18
70%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
19
61%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
2011 Nr 1/2 34-37
PL W pracy omówiono aktualnie obowiązujące metody badawcze i związane z nimi zasady służące do oceny właściwości elektrostatycznych materiałów włókienniczych stosowanych do produkcji odzieży roboczej i ochronnej przeznaczonej m. in. do użytkowania w obiektach i strefach zagrożenia wybuchem. We wnioskac[...]
EN This work shows current test methods and also specifies rules for electrostatic properties assessment of fabrics for manufacturing workwear and protective clothing for use in explosive atmospheres. Conclusions indicate lack of unambiguous and authoritative requirements for electrostatic properties o[...]
20
61%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 3 (62) 10--13
PL Przyjmuje się, że innowacyjność jest dla firm podstawowym warunkiem wstępnym w celu uzyskania i podtrzymania zrównoważonej konkurencyjności na rynku światowym. Na podstawie analizy kwestionariuszy uzyskanych podczas przeprowadzonych wywiadów, określono potrzeby związane z innowacyjnością polskich pr[...]
EN Innovativeness is believed to be a basic prerequisite for firms to gain and maintain sustainable competitiveness on the global market. Based on a questionnaire survey, the innovativeness-related needs of Polish protective clothing manufacturers were analysed. By identifying their major needs and the[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last